Vanaf 2019 kan een werknemer die lang genoeg gewerkt heeft pas op 63 jaar met vervroegd pensioen, en niet langer op 62 jaar. Maar er blijven uitzonderingen gelden, voor mensen met een zogenaamd zwaar beroep bijvoorbeeld. Wie onder die categorie valt, zou in dat geval in principe nog vroeger met pensioen kunnen. Rest de vraag: wat is een zwaar beroep?

Om te bepalen wie een zwaar beroep heeft en wie niet, vroeg de regering aan de sociale partners om een lijst samen te stellen. De regering hoopt dat die lijst er nog voor deze komer komt.

Werkgeversorganisatie Unizo is er alvast klaar mee, en verwijst de lijst meteen naar de prullenmand.

Individuele aanpak

Unizo pleit namelijk voor een individuele aanpak, wat 'objectiever' en 'eerlijker' is dan een lijst. Vooraf bepalen welke beroepen of activiteiten als 'zwaar' kunnen worden beschouwd, is volgens Unizo niet haalbaar.

"Stel dat je het beroep van politieman als zwaar bestempelt. Dan vallen alle politiemannen onder het systeem. Maar niet elke politieman is op zijn 60e 'versleten'. Er zijn er zeker nog heel veel die wel nog perfect hun beroep kunnen oefenen. Omgekeerd, je zou maar eens op je 60e je beroep totaal niet meer kunnen uitoefenen en ook niet in staat zijn om iets anders te doen, maar wel tot geen enkel lijstje behoren", verduidelijkt topman Karel Van Eetvelt.

Via de individuele aanpak die Unizo voorstelt, kan in principe iedereen - zelfstandige, ambtenaar of werknemer - een aanvraag tot de erkenning als zwaar beroep indienen. Al moet in dat geval wel aan enkele criteria worden voldaan. In het Unizo-voorstel moet je minstens 60 jaar oud zijn, en voldoende lang hebben gewerkt. Bovendien moet de aanvrager objectief en medisch kunnen aantonen dat hij of zij effectief niet meer in staat is om het beroep uit te oefenen. Een attest van de huisarts volstaat daarbij niet, luidt het.

Volgens Unizo zet het collectief systeem - via de lijst met zware beroepen - bovendien de deur open voor 'politiek gelobby'. "De beroepsgroep met de sterkste lobby, krijgt in dat geval de erkenning", waarschuwt de werkgeversorganisatie.

(BO)

Vanaf 2019 kan een werknemer die lang genoeg gewerkt heeft pas op 63 jaar met vervroegd pensioen, en niet langer op 62 jaar. Maar er blijven uitzonderingen gelden, voor mensen met een zogenaamd zwaar beroep bijvoorbeeld. Wie onder die categorie valt, zou in dat geval in principe nog vroeger met pensioen kunnen. Rest de vraag: wat is een zwaar beroep?Om te bepalen wie een zwaar beroep heeft en wie niet, vroeg de regering aan de sociale partners om een lijst samen te stellen. De regering hoopt dat die lijst er nog voor deze komer komt.Werkgeversorganisatie Unizo is er alvast klaar mee, en verwijst de lijst meteen naar de prullenmand.Unizo pleit namelijk voor een individuele aanpak, wat 'objectiever' en 'eerlijker' is dan een lijst. Vooraf bepalen welke beroepen of activiteiten als 'zwaar' kunnen worden beschouwd, is volgens Unizo niet haalbaar. "Stel dat je het beroep van politieman als zwaar bestempelt. Dan vallen alle politiemannen onder het systeem. Maar niet elke politieman is op zijn 60e 'versleten'. Er zijn er zeker nog heel veel die wel nog perfect hun beroep kunnen oefenen. Omgekeerd, je zou maar eens op je 60e je beroep totaal niet meer kunnen uitoefenen en ook niet in staat zijn om iets anders te doen, maar wel tot geen enkel lijstje behoren", verduidelijkt topman Karel Van Eetvelt. Via de individuele aanpak die Unizo voorstelt, kan in principe iedereen - zelfstandige, ambtenaar of werknemer - een aanvraag tot de erkenning als zwaar beroep indienen. Al moet in dat geval wel aan enkele criteria worden voldaan. In het Unizo-voorstel moet je minstens 60 jaar oud zijn, en voldoende lang hebben gewerkt. Bovendien moet de aanvrager objectief en medisch kunnen aantonen dat hij of zij effectief niet meer in staat is om het beroep uit te oefenen. Een attest van de huisarts volstaat daarbij niet, luidt het.Volgens Unizo zet het collectief systeem - via de lijst met zware beroepen - bovendien de deur open voor 'politiek gelobby'. "De beroepsgroep met de sterkste lobby, krijgt in dat geval de erkenning", waarschuwt de werkgeversorganisatie. (BO)