Door de hervorming wordt onder meer het verplichte minimumkapitaal voor sommige vennootschappen afgeschaft en de bestuurdersaansprakelijkheid aangepast. Daarnaast zullen verhoogde flexibiliteit bij de overdracht van vennootschappen en de toekenning van de stemrechten een belangrijke impact hebben.

Door de afschaffing van het minimumkapitaal zijn ondernemers niet meer verplicht zijn om een minimaal bedrag te storten, maar de bescherming van hun schuldeisers wordt hierdoor niet beknot. Er zal immers nog een voldoende vermogen moeten ingebracht worden, dat bovendien deels uit nijverheid kan bestaan. 'Dit laatste biedt aan minder kapitaalkrachtige ondernemers de mogelijkheid om te participeren in het ondernemersleven', aldus Unizo.

'De notie "voldoende vermogen" is meer op maat voor de ondernemers en vormt een minder grote drempel dan het kapitaal, ook voor startende ondernemingen', klinkt het. 'Bovendien kan de Besloten Vennootschap een open karakter krijgen, waardoor aandelenoverdrachten soepeler worden. Zo wordt de BV de vennootschapsvorm bij uitstek om een kleine onderneming in onder te brengen'.

Ook de aanpassing van de bestuurdersaansprakelijkheid verschaft bedrijfsleiders een grotere rechtszekerheid in geval van fouten, aangezien de maximale aansprakelijkheid geplafonneerd wordt. "Het is ook belangrijk dat het parlement geluisterd heeft naar de opmerkingen omtrent de aansprakelijkheid van de kleinste vennootschappen door een extra schijf in te voeren', klinkt het nog. 'En de uitsluiting van bedrog en van aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden en opzettelijke fouten voorkomen mogelijk misbruik.'

Door de hervorming wordt onder meer het verplichte minimumkapitaal voor sommige vennootschappen afgeschaft en de bestuurdersaansprakelijkheid aangepast. Daarnaast zullen verhoogde flexibiliteit bij de overdracht van vennootschappen en de toekenning van de stemrechten een belangrijke impact hebben. Door de afschaffing van het minimumkapitaal zijn ondernemers niet meer verplicht zijn om een minimaal bedrag te storten, maar de bescherming van hun schuldeisers wordt hierdoor niet beknot. Er zal immers nog een voldoende vermogen moeten ingebracht worden, dat bovendien deels uit nijverheid kan bestaan. 'Dit laatste biedt aan minder kapitaalkrachtige ondernemers de mogelijkheid om te participeren in het ondernemersleven', aldus Unizo. 'De notie "voldoende vermogen" is meer op maat voor de ondernemers en vormt een minder grote drempel dan het kapitaal, ook voor startende ondernemingen', klinkt het. 'Bovendien kan de Besloten Vennootschap een open karakter krijgen, waardoor aandelenoverdrachten soepeler worden. Zo wordt de BV de vennootschapsvorm bij uitstek om een kleine onderneming in onder te brengen'. Ook de aanpassing van de bestuurdersaansprakelijkheid verschaft bedrijfsleiders een grotere rechtszekerheid in geval van fouten, aangezien de maximale aansprakelijkheid geplafonneerd wordt. "Het is ook belangrijk dat het parlement geluisterd heeft naar de opmerkingen omtrent de aansprakelijkheid van de kleinste vennootschappen door een extra schijf in te voeren', klinkt het nog. 'En de uitsluiting van bedrog en van aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden en opzettelijke fouten voorkomen mogelijk misbruik.'