De kogel is door de kerk. De Vlaamse regering heeft een conceptnota goedgekeurd met daarin de plannen om uitzendarbeid mogelijk te maken in de Vlaamse overheid en bij lokale besturen. In de meeste landen van de Europese Unie was uitzendarbeid bij de overheid reeds mogelijk, België en Griekenland hinkten achterop.

Dit nu mogelijk maken, is een positief verhaal naar al wie werkwillig is in Vlaanderen. Eens meedraaien in de Vlaamse of lokale administraties zal nu niet enkel meer weggelegd zijn voor wie de lange selecties doormaakte. Voor kleinere, snel aan te leren taken zullen interims in de toekomst kunnen proeven hoe er gewerkt wordt bij onze instanties.

Dit idee komt erg gelegen. De Vlaamse overheid en de lokale besturen kreunen ook onder de variatie in werkdruk. Denk maar aan de momenten wanneer bepaalde aangiftes, zoals bij rampen, dienen verwerkt te worden of lonen dienen uitbetaald te worden. Reguliere bedrijven vangen dit al decennia op aan de hand van flexibele interims.

Interimarbeid mag niet gezien worden als minderwaardige arbeid. Zo heeft het niet alleen voordelen voor werkgevers. Het geeft werknemers ook de mogelijkheid meer vrij te zijn in hun doen en laten, te werken wanneer zij willen en kunnen, op maat van gezin, studie of zelfs bepaalde hobby's en interesses. Het is de ideale manier om te proeven in welke sector je graag een vast contract zou willen verkrijgen. Het feit dat werknemers nu ook met interim-contracten gaan kunnen werken in de Vlaamse zorgt ervoor dat zij hun professionele keuzes nu nog doordachter gaan kunnen maken.

Ook de collega's hebben baat bij interims

Wanneer een ambtenaar ziek wordt, dan wordt zijn werk gespreid over de niet-zieke collega's. Bij langdurige ziekte kan het zelfs tot drie maanden duren vooraleer er vervanging plaatsvindt. De werkdruk verhoogt voor de niet-zieken en op termijn stijgt ook hun absenteïsme hierdoor. Collega's van afwezigen extra ondersteunen met interims is een must!

Hetzelfde geld voor verlof en de stelsels die de mogelijkheid geven de loopbaan tijdelijk te onderbreken of naar vormen van arbeidsduurvermindering te gaan.

Snel inzetbaar bij acute taken

Is er een speciaal event, een crisis of vakantieseizoen, dan kunnen interims de continuïteit van de organisatie bewaren. Veelal treden in deze gevallen vertragingen op bij de overheid. Een moderne overheid moet snel kunnen inspelen op gebeurtenissen. Of het nu de registratie van vluchtelingen betreft of de dataverwerking bij grootschalige rampen.

Kansen geven aan jongeren en laaggeschoolden

Te vaak kampen jongeren en laaggeschoolden met een gebrek aan ervaring om een job te kunnen bemachtigen. Door ze nu ook toe te laten bij de overheid als interim kan er een mooie ervaring bijkomen op hun CV.

Ik hoop dan ook dat we snel werk kunnen maken van de decreetgeving. Interimarbeid, een win-win-winsituatie, voor de overheid, de werknemers en de collega's.

De conceptnota zal besproken worden in de Commissie voor Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement op 16 februari aanstaande.

De kogel is door de kerk. De Vlaamse regering heeft een conceptnota goedgekeurd met daarin de plannen om uitzendarbeid mogelijk te maken in de Vlaamse overheid en bij lokale besturen. In de meeste landen van de Europese Unie was uitzendarbeid bij de overheid reeds mogelijk, België en Griekenland hinkten achterop. Dit nu mogelijk maken, is een positief verhaal naar al wie werkwillig is in Vlaanderen. Eens meedraaien in de Vlaamse of lokale administraties zal nu niet enkel meer weggelegd zijn voor wie de lange selecties doormaakte. Voor kleinere, snel aan te leren taken zullen interims in de toekomst kunnen proeven hoe er gewerkt wordt bij onze instanties. Dit idee komt erg gelegen. De Vlaamse overheid en de lokale besturen kreunen ook onder de variatie in werkdruk. Denk maar aan de momenten wanneer bepaalde aangiftes, zoals bij rampen, dienen verwerkt te worden of lonen dienen uitbetaald te worden. Reguliere bedrijven vangen dit al decennia op aan de hand van flexibele interims. Interimarbeid mag niet gezien worden als minderwaardige arbeid. Zo heeft het niet alleen voordelen voor werkgevers. Het geeft werknemers ook de mogelijkheid meer vrij te zijn in hun doen en laten, te werken wanneer zij willen en kunnen, op maat van gezin, studie of zelfs bepaalde hobby's en interesses. Het is de ideale manier om te proeven in welke sector je graag een vast contract zou willen verkrijgen. Het feit dat werknemers nu ook met interim-contracten gaan kunnen werken in de Vlaamse zorgt ervoor dat zij hun professionele keuzes nu nog doordachter gaan kunnen maken. Wanneer een ambtenaar ziek wordt, dan wordt zijn werk gespreid over de niet-zieke collega's. Bij langdurige ziekte kan het zelfs tot drie maanden duren vooraleer er vervanging plaatsvindt. De werkdruk verhoogt voor de niet-zieken en op termijn stijgt ook hun absenteïsme hierdoor. Collega's van afwezigen extra ondersteunen met interims is een must! Hetzelfde geld voor verlof en de stelsels die de mogelijkheid geven de loopbaan tijdelijk te onderbreken of naar vormen van arbeidsduurvermindering te gaan. Is er een speciaal event, een crisis of vakantieseizoen, dan kunnen interims de continuïteit van de organisatie bewaren. Veelal treden in deze gevallen vertragingen op bij de overheid. Een moderne overheid moet snel kunnen inspelen op gebeurtenissen. Of het nu de registratie van vluchtelingen betreft of de dataverwerking bij grootschalige rampen. Te vaak kampen jongeren en laaggeschoolden met een gebrek aan ervaring om een job te kunnen bemachtigen. Door ze nu ook toe te laten bij de overheid als interim kan er een mooie ervaring bijkomen op hun CV. Ik hoop dan ook dat we snel werk kunnen maken van de decreetgeving. Interimarbeid, een win-win-winsituatie, voor de overheid, de werknemers en de collega's. De conceptnota zal besproken worden in de Commissie voor Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement op 16 februari aanstaande.