Om uit de huidige crisis te geraken, moet vooral het vertrouwen worden hersteld.

1. Gesaneerde meerjarenbegroting Consumenten en bedrijven baseren hun financiële verwachtingen op het fiscaal beleid. Een herstel van het vertrouwen in de houdbaarheid van onze openbare financiën vraagt meer dan ooit om een consequente uitvoering van het stabiliteitstraject. Als de overheid niet bespaart dan gaan de burgers dat zelf doen en dat weegt dubbel zo zwaar op de economische groei. De lasten in ons land behoren reeds tot de hoogste van de wereld, ook op kapitaal en consumptie. De sanering zal dus moeten gebeuren langs de kant van de uitgaven. Meer nog dan op de apparaatkosten, zal er bespaard moeten worden in de sociale zekerheid. Die besparingen zijn onvermijdelijk om het stabiliteitstraject te respecteren. Beter ware om dit traject effectief om te zetten in een - weliswaar defensieve -meerjarenbegroting. Zo weten bedrijven en consumenten waaraan ze zich de komende jaren in het slechtste geval mogen verwachten.

2. Afkondigen fiscale stop Om het vertrouwensherstel te maximaliseren, is er ook nood aan een fiscale stop waarbij de regering belooft dat ze tijdens deze legislatuur geen nieuwe lasten oplegt aan de bedrijven. Politici moeten ermee ophouden om halfbakken fiscale hervormingsideeën aan te kondigen. De losse flodders over de notionele intrestaftrek ondermijnen de rechtszekerheid voor al wie wil investeren. De idee van een meerwaardebelasting zet zelfs het evenredigheidsprincipe op de helling. Dat is ongehoord. Overigens, bij een fiscale stop hoort ook een betere inning van de belastingen. Een stevige aanpak van fiscale en sociale fraude vraagt echter een grondige vereenvoudiging van ons systeem. Zo kunnen controleurs en inspecteurs zich concentreren op de meest relevante dossiers, wat vandaag bijna niet mogelijk is.

3. Relatieve loonstop Het is niet dat mensen te veel verdienen, het is de kost voor de werkgever die vreet aan onze concurrentiekracht. We zouden kunnen beginnen met het invoeren van een relatieve loonstop waarbij de loonkosten bij ons niet sneller mogen stijgen dan in onze buurlanden. De stijging van gisteren bij onze buren is de basis voor de stijging van morgen bij ons. Bovendien zou de maximale marge beperkt moeten blijven tot de kerninflatie (inflatie gezuiverd van voeding- en energieprijzen). Budgettaire meevallers - binnen het kader van de hierboven aangehaalde meerjarenbegroting - zouden prioritair moeten gebruikt worden voor het rechtstreeks verlagen van de lasten op arbeid.

Samengevat Met deze maatregelen kan de regering haar eigen geloofwaardigheid en die van ons land herwinnen. Ze kan er op korte termijn de broodnodige tijd mee kopen in afwachting van diepgaandere hervormingen die de concurrentiekracht van ons land moeten herstellen. Structurele ingrepen vragen tijd en lonen pas na enkele jaren. Er kan dus geen seconde langer gewacht worden met het aanpakken van de administratieve overlasten, een hervorming van de index, een stroomlijning van het pensioenstelsel en een modernisering van onze arbeidsmarkt.

Om uit de huidige crisis te geraken, moet vooral het vertrouwen worden hersteld. 1. Gesaneerde meerjarenbegroting Consumenten en bedrijven baseren hun financiële verwachtingen op het fiscaal beleid. Een herstel van het vertrouwen in de houdbaarheid van onze openbare financiën vraagt meer dan ooit om een consequente uitvoering van het stabiliteitstraject. Als de overheid niet bespaart dan gaan de burgers dat zelf doen en dat weegt dubbel zo zwaar op de economische groei. De lasten in ons land behoren reeds tot de hoogste van de wereld, ook op kapitaal en consumptie. De sanering zal dus moeten gebeuren langs de kant van de uitgaven. Meer nog dan op de apparaatkosten, zal er bespaard moeten worden in de sociale zekerheid. Die besparingen zijn onvermijdelijk om het stabiliteitstraject te respecteren. Beter ware om dit traject effectief om te zetten in een - weliswaar defensieve -meerjarenbegroting. Zo weten bedrijven en consumenten waaraan ze zich de komende jaren in het slechtste geval mogen verwachten. 2. Afkondigen fiscale stop Om het vertrouwensherstel te maximaliseren, is er ook nood aan een fiscale stop waarbij de regering belooft dat ze tijdens deze legislatuur geen nieuwe lasten oplegt aan de bedrijven. Politici moeten ermee ophouden om halfbakken fiscale hervormingsideeën aan te kondigen. De losse flodders over de notionele intrestaftrek ondermijnen de rechtszekerheid voor al wie wil investeren. De idee van een meerwaardebelasting zet zelfs het evenredigheidsprincipe op de helling. Dat is ongehoord. Overigens, bij een fiscale stop hoort ook een betere inning van de belastingen. Een stevige aanpak van fiscale en sociale fraude vraagt echter een grondige vereenvoudiging van ons systeem. Zo kunnen controleurs en inspecteurs zich concentreren op de meest relevante dossiers, wat vandaag bijna niet mogelijk is. 3. Relatieve loonstop Het is niet dat mensen te veel verdienen, het is de kost voor de werkgever die vreet aan onze concurrentiekracht. We zouden kunnen beginnen met het invoeren van een relatieve loonstop waarbij de loonkosten bij ons niet sneller mogen stijgen dan in onze buurlanden. De stijging van gisteren bij onze buren is de basis voor de stijging van morgen bij ons. Bovendien zou de maximale marge beperkt moeten blijven tot de kerninflatie (inflatie gezuiverd van voeding- en energieprijzen). Budgettaire meevallers - binnen het kader van de hierboven aangehaalde meerjarenbegroting - zouden prioritair moeten gebruikt worden voor het rechtstreeks verlagen van de lasten op arbeid. Samengevat Met deze maatregelen kan de regering haar eigen geloofwaardigheid en die van ons land herwinnen. Ze kan er op korte termijn de broodnodige tijd mee kopen in afwachting van diepgaandere hervormingen die de concurrentiekracht van ons land moeten herstellen. Structurele ingrepen vragen tijd en lonen pas na enkele jaren. Er kan dus geen seconde langer gewacht worden met het aanpakken van de administratieve overlasten, een hervorming van de index, een stroomlijning van het pensioenstelsel en een modernisering van onze arbeidsmarkt.