Neen, een nieuwe kerncentrale komt er niet meer in België. Het was nochtans een van de opties die het Federaal Planbureau en de Gentse professor Johan Albrecht zouden bekijken. Zij becijferen in opdracht van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) de impact van de geplande sluiting van de kerncentrales in 2025 en de omslag naar hernieuwbare energie. Maar de hele regeringstop benadrukte dat een nieuwe kernreactor louter een theoretische oefening zou zijn.
...