Concreet kunnen ze een jaar uitstel van betaling vragen van hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2021, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen. Dat geldt voor alle zelfstandigen die worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis, ongeacht of zij in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werken.

Daarnaast kunnen zelfstandigen een vrijstelling vragen van hun sociale bijdragen voor 2021 via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Het gaat hierbij wel enkel om zelfstandigen in hoofdberoep of mensen die na hun pensioen actief zijn. De periode van vrijstelling telt niet mee voor het pensioen, maar kan wel binnen de vijf jaar worden geregularisreerd.

Tot slot kunnen zelfstandigen ook een verlaging vragen van de voorlopige sociale bijdragen, via vereenvoudigde aanvraagprocedure, en dat voor heel 2021.

Aanvragen voor uitstel moeten worden ingediend uiterlijk op 15 september 2021 voor het derde kwartaal en uiterlijk op 15 december 2021 voor het vierde kwartaal. De procedure voor het aanvragen van een vrijstelling wijkt echter niet af van de gebruikelijke regels voor de ontvankelijkheid van aanvragen (termijn van één jaar).

'Ook al gaan de cijfers de goede richting uit, blijft het belangrijk om zelfstandigen zo lang als nodig te ondersteunen. Om de heropstart van de activiteit van sommigen te ondersteunen en tegelijkertijd aan de zijde te staan van degenen die nog steeds gesloten moeten blijven, heb ik de sociale verzekeringsfondsen verzocht deze betalings- of vrijstellingsfaciliteiten gedurende de eerste helft van het jaar 2021 te verlengen. Deze maatregelen zullen zelfstandigen in staat stellen het beheer van hun bijdragen aan hun specifieke situatie aan te passen', aldus nog minister Clarinval.

Concreet kunnen ze een jaar uitstel van betaling vragen van hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2021, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen. Dat geldt voor alle zelfstandigen die worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis, ongeacht of zij in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werken. Daarnaast kunnen zelfstandigen een vrijstelling vragen van hun sociale bijdragen voor 2021 via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Het gaat hierbij wel enkel om zelfstandigen in hoofdberoep of mensen die na hun pensioen actief zijn. De periode van vrijstelling telt niet mee voor het pensioen, maar kan wel binnen de vijf jaar worden geregularisreerd. Tot slot kunnen zelfstandigen ook een verlaging vragen van de voorlopige sociale bijdragen, via vereenvoudigde aanvraagprocedure, en dat voor heel 2021. Aanvragen voor uitstel moeten worden ingediend uiterlijk op 15 september 2021 voor het derde kwartaal en uiterlijk op 15 december 2021 voor het vierde kwartaal. De procedure voor het aanvragen van een vrijstelling wijkt echter niet af van de gebruikelijke regels voor de ontvankelijkheid van aanvragen (termijn van één jaar). 'Ook al gaan de cijfers de goede richting uit, blijft het belangrijk om zelfstandigen zo lang als nodig te ondersteunen. Om de heropstart van de activiteit van sommigen te ondersteunen en tegelijkertijd aan de zijde te staan van degenen die nog steeds gesloten moeten blijven, heb ik de sociale verzekeringsfondsen verzocht deze betalings- of vrijstellingsfaciliteiten gedurende de eerste helft van het jaar 2021 te verlengen. Deze maatregelen zullen zelfstandigen in staat stellen het beheer van hun bijdragen aan hun specifieke situatie aan te passen', aldus nog minister Clarinval.