'De regering verhoogt geleidelijk de minimum socialezekerheidsuitkeringen en de sociale bijstandsuitkeringen tot het niveau van de Europese armoededrempel.' Zo staat het letterlijk in het federale regeerakkoord dat N-VA, CD&V, Open Vld en MR in 2014 sloten. 'Ik heb in februari mijn eed afgelegd. Als je dan ziet hoe groot het traject is om tot die Europese armoedegrens te komen, dan heb ik gezegd dat ik mijn best ga doen. Maar laat ons ook eerlijk zijn en de mensen geen blaasjes wijsmaken. Op die 2,5 jaar gaat dit niet lukken', zei Zuhal Demir zondag.

In het verleden is volgens haar te vaak de nadruk gelegd op de uitkeringen. 'Armoedebeleid is niet enkel uitkeringsbeleid', zei ze. 'Het eerste punt is de arbeidsmarkt. Bij mensen die een job hebben is het armoederisico 4 à 5 procent.'

Er moet volgens haar dus vooral worden ingezet op activering, 'maar er zijn ook flankerende maatregelen, zoals de begeleiding van alleenstaande vrouwen', aldus de staatssecretaris.

'De regering verhoogt geleidelijk de minimum socialezekerheidsuitkeringen en de sociale bijstandsuitkeringen tot het niveau van de Europese armoededrempel.' Zo staat het letterlijk in het federale regeerakkoord dat N-VA, CD&V, Open Vld en MR in 2014 sloten. 'Ik heb in februari mijn eed afgelegd. Als je dan ziet hoe groot het traject is om tot die Europese armoedegrens te komen, dan heb ik gezegd dat ik mijn best ga doen. Maar laat ons ook eerlijk zijn en de mensen geen blaasjes wijsmaken. Op die 2,5 jaar gaat dit niet lukken', zei Zuhal Demir zondag.In het verleden is volgens haar te vaak de nadruk gelegd op de uitkeringen. 'Armoedebeleid is niet enkel uitkeringsbeleid', zei ze. 'Het eerste punt is de arbeidsmarkt. Bij mensen die een job hebben is het armoederisico 4 à 5 procent.'Er moet volgens haar dus vooral worden ingezet op activering, 'maar er zijn ook flankerende maatregelen, zoals de begeleiding van alleenstaande vrouwen', aldus de staatssecretaris.