Met een plan om twaalf nieuwe opleidingen te organiseren, heeft de UHasselt onrust gezaaid in het Vlaamse universiteitslandschap. De rectoren van de grote universiteiten zien zo'n uitbreiding van het opleidingsaanbod in Hasselt niet zitten. Vooral de KU Leuven, die veel Limburgse studenten aantrekt, reageert afwijzend.
...

Met een plan om twaalf nieuwe opleidingen te organiseren, heeft de UHasselt onrust gezaaid in het Vlaamse universiteitslandschap. De rectoren van de grote universiteiten zien zo'n uitbreiding van het opleidingsaanbod in Hasselt niet zitten. Vooral de KU Leuven, die veel Limburgse studenten aantrekt, reageert afwijzend. Het belangrijkste tegenargument is het gevaar voor de versnippering van middelen in het hoger onderwijs. Onze universiteiten worden vooral met belastinggeld gefinancierd. Bovendien staat een ruimhartiger financiering net bovenaan op het verlanglijstje dat alle universiteiten aan de volgende Vlaamse regering willen voorleggen. Het belet niet dat de Hasseltse rector Luc De Schepper argumenten heeft die hout snijden. Er is een Limburgse braindrain en Limburgers vinden minder snel de weg naar een academische opleiding dan elders. Bovendien is het plan doorgesproken met de economische actoren in de regio. Zolang de kwaliteit van de opleidingen goed is, is er dus weinig aan te merken op een uitbreiding van het Limburgse universitaire aanbod. Overigens lijkt de reactie van de grote spelers opportunistisch. Vergelijk de argumentatie van de versnippering maar met de manier waarop de uitbouw van de academische netwerken de afgelopen jaren is verlopen. De KU Leuven heeft die netwerken in grote mate als een middel tot geografische expansie geïnterpreteerd. Zo promoot de Leuvense universiteit bijvoorbeeld haar satellietopleiding economie in Antwerpen op nauwelijks enkele straten van de economische faculteit van de Universiteit Antwerpen. Uiteraard leidt dat tot verspilling van middelen. En het is twijfelachtig dat dat de bedoeling was van de academische netwerken.