Zal Erdogan zijn macht gebruiken om de Turkse economie op het juiste spoor te zetten, zoals hij dat ook deed in de eerste helft van de jaren 2000?

Murat Üçer: "De huidige verkiezingsuitslag lost in elk geval de politieke onzekerheid op, wat op zich goed is voor de economie. Of Erdogan ook de juiste economische beleidskeuzes zal maken, weten we over pakweg zes maanden. Er zijn twee opties. Ofwel komt er een grote schoonmaak in de economie, met structurele hervormingen en een herstel van de onafhankelijkheid van de centrale bank. Ofwel blijven wij in de Erdogan-modus van de jongste jaren, met veel overheidsbemoeienissen in de economie, en groei ten koste van alles."
...

Murat Üçer: "De huidige verkiezingsuitslag lost in elk geval de politieke onzekerheid op, wat op zich goed is voor de economie. Of Erdogan ook de juiste economische beleidskeuzes zal maken, weten we over pakweg zes maanden. Er zijn twee opties. Ofwel komt er een grote schoonmaak in de economie, met structurele hervormingen en een herstel van de onafhankelijkheid van de centrale bank. Ofwel blijven wij in de Erdogan-modus van de jongste jaren, met veel overheidsbemoeienissen in de economie, en groei ten koste van alles."Murat Üçer:"Neen, dat waren uitzonderlijke jaren. In de VS was de monetaire versoepeling in volle gang, wat een hoop liquiditeiten naar de opkomende markten deed vloeien, waaronder Turkije. Nu is het net omgekeerd. De VS schroeven hun monetaire versoepeling terug, en de geldstroom in onze richting droogt op. Bovendien heeft Turkije geen budgettaire ruimte om de groei te stimuleren. Het land moet nu werken aaneen verhoging van zijn productiviteit, en de centrale bank met rust laten, zodat zij de inflatie kan bestrijden."Murat Üçer: "Sinds de derde verkiezingsoverwinning van de AK-partij in 2011 is het land gepolariseerd. Er heerst een maatschappelijke sfeer van 'wij tegen zij'. Het regime viseert bepaalde mensen en bedrijven. Dat moet stoppen. Turkije is toe aan een institutionele heropbouw, met een onafhankelijk justitieapparaat en vrije media. Of het zover komt onder Erdogan, blijft onzeker. De politieke visibiliteit is nu wel beter, maar als het gaat over de grote uitdagingen, staat Turkije weer aan de startlijn."Murat Üçer:"Inderdaad, in die jaren kende Turkije een snelle groei dankzij onder meer een hervorming van de banken en een herstel van de budgettaire discipline. In de strijd tegen de chronisch hoge inflatie kon het land rekenen op de onafhankelijkheid van de centrale bank. De wortel was het lidmaatschap van de EU. De beslissing om de toetredingsonderhandelingen te starten viel in 2005. De AK-partij moest zichzelf bewijzen. Maar hoe meer macht de partij opbouwde, hoe meer ze richting verloor. De groei stagneerde, en het EU-lidmaatschap geraakte van de agenda."Murat Üçer: "Dat is zo. En helaas is dat tekort vooral gedekt met speculatief geld uit het buitenland, dat bij het minste onraad weer wegvlucht. Dat maakt de Turkse economie kwetsbaar. Een tekort op de lopende rekening dek je bij voorkeur met buitenlands kapitaal op lange termijn, zoals investeringen. Maar om langetermijninvesteerders aan te trekken, moet de regering met een geloofwaardig verhaal komen."Murat Üçer: "Ja, maar zo'n economie bouw je niet in een dag. Het vergt beter onderwijs, flexibilisering van de arbeidsmarkt, innovatie en andere structurele hervormingen om de productiviteit te verhogen. Intussen moet je een stuk van je groei inleveren. Dat zal de importhonger van de Turken stillen, en het tekort helpen aanzuiveren."Murat Üçer: "De AK-partij heeft groei nodig. En 3 procent zal niet voldoende zijn. Dat brengt ons weer bij de twee opties: structurele hervormingen, of groei. Mijn persoonlijke inschatting is dat Erdogan voor dat laatste zal gaan. Ook de markten denken dat, vandaar de rally van de Turkse beurs en van de Turkse munt. Ik begrijp die rally niet goed, want fundamenteel is er niks veranderd."Murat Üçer: "Kijk, het verkiezingsresultaat zet Turkije op een kruispunt, en dat vind ik goed. Nu zullen we zien of de regering de juiste keuze maakt. Maar je hebt gelijk, het zijn vreemde tijden hier. Ik heb Turkije nooit gekend op deze manier."