Naar verluidt komt de contactopsporing op snelheid. Volgens Karine Moykens bereiken de contactspeurders al 89 procent van de mensen binnen de 48 uur. Moykens, in normale tijden secretaris-generaal van het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, volgde op 18 juni de academicus Emmanuel André op als voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing.
...

Naar verluidt komt de contactopsporing op snelheid. Volgens Karine Moykens bereiken de contactspeurders al 89 procent van de mensen binnen de 48 uur. Moykens, in normale tijden secretaris-generaal van het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, volgde op 18 juni de academicus Emmanuel André op als voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing. In april had ze van Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) al de opdracht gekregen de uitdijende coronacrisis in de Vlaamse zorginstellingen aan te pakken. Dat was geen gemakkelijke opdracht, maar het publieke eresaluut dat Margot Cloet, de topvrouw van zorgnet-Icuro, Moykens op social media gaf, toont dat Moykens voor haar inspanningen het respect van de sector geniet.Cloet en Moykens kennen elkaar van op het kabinet van voormalig Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V). Moykens was er tot 2014 kabinetschef. Tien jaar lang was ze op het politieke toneel een sleutelfiguur als het ging over welzijn en gezondheid. Inge Vervotte (CD&V) vroeg haar in 2004 als adjunct-kabinetschef, daarna was ze de kabinetschef van de christendemocratische ministers Steven Vanackere, Veerle Heeren en Jo Vandeurzen. Karine Moykens is actief in de lokale CD&V-afdeling in Herselt. Ze beseft dat ze na jaren kabinettenwerk dat CD&V-etiket altijd zal meedragen. Maar, ze is wel trots dat ze zich nooit met politique politicienne heeft beziggehouden. Daardoor geniet ze nog altijd het respect van alle meerderheidspartijen waarmee ze als kabinetschef onderhandelde. "Ik zocht compromissen voor de maatschappij en werkte niet voor mezelf", vertelt ze. "Ik ben nu bovendien opnieuw een ambtenaar. Dan adviseer je de regering ongeacht haar samenstelling."De ambtenarenloopbaan van Moykens begon aan het begin van de jaren negentig. Ze trad daarmee in de voetsporen van haar vader. Haar eerste professionele ervaringen deed ze nochtans op in het onderwijs. Moykens is licentiate klassieke talen en begon onmiddellijk na haar studies les te geven. Omdat begin jaren negentig het leerlingenaantal in Latijn en Grieks terugviel, verloor ze enkele jaren later haar lesuren. Op aanraden van haar vader, die toen bij het vast wervingssecretariaat werkte, nam ze deel aan een examen voor een functie als opsteller bij de Vlaamse overheid. "Dat was weliswaar onder het niveau van mijn universitaire studies, maar werkloos thuis zitten vond ik geen optie", zegt ze. "Ik ben toen begonnen bij wat tegenwoordig Toerisme Vlaanderen heet."Na een paar jaar en weer een examen later, begon haar verhaal bij Welzijn en Gezondheid. Ze maakte snel carrière en kreeg steeds meer verantwoordelijkheden. In die periode bouwde ze een brede affiniteit met de ouderenzorg, de ziekenhuissector en de psychiatrie uit. "Als staflid van de secretaris-generaal kreeg ik de mogelijkheid een helikopterbeeld over de hele sector te ontwikkelen, dat was een voordeel toen ik in 2004 naar het kabinet van Inge Vervotte verhuisde", zegt ze.Haar terugkeer naar de ambtenarij stond in de sterren geschreven. "Ik was graag kabinetschef", geeft ze toe. "Maar ik heb ook altijd gezegd dat ik wou terugkeren naar de administratie. Toen de post van secretaris-generaal van het departement vrijkwam, was dat een ideale optie omdat ik op een breed speelveld wilde blijven spelen. Ik vind het fijn om koppelingen te maken en het overzicht te bewaren."Vorig jaar gaf de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) Karine Moykens de eretitel van overheidsmanager van het jaar 2019. Volgens de jury bracht Karine Moykens de verschillende organisatieculturen samen. Vooral haar sterke kwaliteiten als bruggenbouwer worden geprezen, haar luisterbereidheid en het feit dat ze voor een groot politiek draagvlak wist te zorgen. Zelf was ze blij met de erkenning omdat ze gelooft topambtenaren ook managers zijn, die duizenden werknemers aansturen en een miljardenbudget beheren.Haar agenda zit doorgaans bomvol. Naast haar gebruikelijke functies heeft ze diverse mandaten. Opvallend zijn haar bestuursfuncties bij het Rode Kruis, het Festival van Vlaanderen en PMV. "Ik laat me niet graag voor één gat vangen", zegt Moykens. "Een brede scoop vind ik belangrijk. Ik heb het geluk dat ik niet veel slaap nodig heb en in een ruim netwerk snel dingen kan aftoetsen. En als er in een crisis zoals corona een beroep wordt gedaan op mijn expertise, dan help ik waar ik kan. Ook al gaat dat ten koste van de vrije tijd. Voor het geld doe ik het in elk geval niet, want ik verdien nu niet meer dan anders. "