We kunnen nu uit de eerste ervaringen van de Britten waardevolle lessen puren over transport, distributie en toediening, vooraleer wij eraan beginnen. Dat zou dan op 5 januari zijn, tenminste als het Europees Geneesmiddelenagentschap het licht dan op groen heeft gezet.

Een van de voornaamste lessen wordt ongetwijfeld hoe om te gaan met de weerstand tegen het vaccineren. Het nieuws over de imminente start van de vaccinaties veroorzaakt over het Kanaal een ongeziene stroom van reacties. Het gros kan worden gebundeld onder de noemers wantrouwen, ongeloof, cynisme en regelrechte afwijzing. Omdat zij de eersten zijn om het vaccin te krijgen, voelen velen zich een proefkonijn. Dat het vaccin even grondig getest is vooraleer goedgekeurd te worden, wil er bij hen niet in.

Tijd om te leren van de Britse vaccinatie.

Dat vele Britten het vaccin van Pfizer en BioNTech met opgetrokken neus onthalen, moet voor ons een wake-upcall zijn. Het moet allicht tot in den treure herhaald worden, maar een vaccin kan alleen maar werken als genoeg mensen zich laten vaccineren. Zoals voor elk virus is de stelregel dat waar de dekkingsgraad te laag is, nieuwe uitbraken van de ziekte volgen. Hoe hoog precies het percentage tegen immune Belgen moet zijn om covid-19 onder de knoet te krijgen en houden, hangt uiteraard af van de werkzaamheid van het vaccin. Met een voor pakweg 95 procent werkzaam vaccin hoeven we allicht zelfs niet aan 70 procent geïmmuniseerde landgenoten te raken om aan de noodzakelijke groepsimmuniteit te komen.

Maar als - zoals te verwachten is - sommige andere vaccins dan die van Pfizer/BioNTech en Moderna 'slechts' 60, 70 of 80 procent effectief zijn, kunnen we ons veel minder vaccinweigeraars veroorloven. Anders mogen we ons alvast beginnen op te maken voor de volgende catastrofale besmettingsgolf, die onze economie definitief onderuit zal halen. Aan u de keuze.

We kunnen nu uit de eerste ervaringen van de Britten waardevolle lessen puren over transport, distributie en toediening, vooraleer wij eraan beginnen. Dat zou dan op 5 januari zijn, tenminste als het Europees Geneesmiddelenagentschap het licht dan op groen heeft gezet.Een van de voornaamste lessen wordt ongetwijfeld hoe om te gaan met de weerstand tegen het vaccineren. Het nieuws over de imminente start van de vaccinaties veroorzaakt over het Kanaal een ongeziene stroom van reacties. Het gros kan worden gebundeld onder de noemers wantrouwen, ongeloof, cynisme en regelrechte afwijzing. Omdat zij de eersten zijn om het vaccin te krijgen, voelen velen zich een proefkonijn. Dat het vaccin even grondig getest is vooraleer goedgekeurd te worden, wil er bij hen niet in.Dat vele Britten het vaccin van Pfizer en BioNTech met opgetrokken neus onthalen, moet voor ons een wake-upcall zijn. Het moet allicht tot in den treure herhaald worden, maar een vaccin kan alleen maar werken als genoeg mensen zich laten vaccineren. Zoals voor elk virus is de stelregel dat waar de dekkingsgraad te laag is, nieuwe uitbraken van de ziekte volgen. Hoe hoog precies het percentage tegen immune Belgen moet zijn om covid-19 onder de knoet te krijgen en houden, hangt uiteraard af van de werkzaamheid van het vaccin. Met een voor pakweg 95 procent werkzaam vaccin hoeven we allicht zelfs niet aan 70 procent geïmmuniseerde landgenoten te raken om aan de noodzakelijke groepsimmuniteit te komen. Maar als - zoals te verwachten is - sommige andere vaccins dan die van Pfizer/BioNTech en Moderna 'slechts' 60, 70 of 80 procent effectief zijn, kunnen we ons veel minder vaccinweigeraars veroorloven. Anders mogen we ons alvast beginnen op te maken voor de volgende catastrofale besmettingsgolf, die onze economie definitief onderuit zal halen. Aan u de keuze.