De VDAB brengt een werkloze van meer dan 55 jaar niet automatisch op de hoogte van openstaande vacatures. Werklozen krijgen regelmatig een bericht van de VDAB, met de melding dat er een openstaande vacature is die voor 80 procent overeenstemt met hun profiel. Maar een akkoord uit 2008 van de sociale partners stelt dat 55-plussers enkel gecontacteerd moeten worden als er een vacature binnenkomt die v...

De VDAB brengt een werkloze van meer dan 55 jaar niet automatisch op de hoogte van openstaande vacatures. Werklozen krijgen regelmatig een bericht van de VDAB, met de melding dat er een openstaande vacature is die voor 80 procent overeenstemt met hun profiel. Maar een akkoord uit 2008 van de sociale partners stelt dat 55-plussers enkel gecontacteerd moeten worden als er een vacature binnenkomt die voor 100 procent overeenstemt met hun profiel.Amper iemand is nog op de hoogte van die deal, maar alles kwam opnieuw in een nieuws toen een werkzoekende man van 56 jaar geen baan aangeboden kreeg van de VDAB. Wat bezielt de sociale partners? Als het over de tewerkstelling van 55-plussers gaat, zijn zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties er als de kippen bij om te wijzen op de noodzaak van langere loopbanen. Want ook al bedraagt de officiële pensioenleeftijd 65 jaar, in feite verlaat de Belg gemiddeld net voor zijn 60ste de arbeidsmarkt.In de praktijk is het discours van de sociale partners hypocriet. Het akkoord uit 2008 is daar slechts een voorbeeld van. Zo hebben de sociale partners in de Groep van Tien begin 2015 de beslissing van de federale regering over de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt voor bruggepensioneerden uitgehold. Vakbonden en werkgevers die in zoveel dossiers diametraal tegenover elkaar staan, zijn bondgenoten wanneer het erop aankomt 55-plussers op kosten van de gemeenschap uit de arbeidsmarkt te duwen. Ook al is het stelsel aanzienlijk duurder geworden, brugpensioen is en blijft een eenvoudige manier voor - vooral grote - bedrijven om van hun personeel af te raken. En de vakbonden vinden dat een manier om bij een herstructurering de sociale vrede in het bedrijf te vrijwaren. De collusie tussen de vakbonden en de werkgevers is er mee de oorzaak van dat de werkzaamheidsgraad van 55-plussers nog altijd onder 50 procent ligt.