3,5 op de 100 banen worden niet ingevuld in België. Aan de andere kant is 17,7 procent van de Belgische jongeren werkloos. De twee cijfers naast elkaar doen monden openvallen. De kloof tussen jobgerelateerde competenties van jongeren en de verwachtingen van de arbeidsmarkt is te groot. Jongeren mogen dan wel beschikken over voldoende vakgerelateerde kennis, in ons onderwijs is er te weinig aandacht voor jobgerelateerde competenties.

Met werkplekleren bieden we het onderwijs een oplossing aan: jongeren kunnen op de werkvloer hun vakkennis in de praktijk omzetten en de nodige competenties ontwikkelen die hen helpen te slagen op de arbeidsmarkt.

Negentien bedrijven en werkgeversorganisaties slaan de handen in elkaar onder de koepel van het Global Apprenticeship Network (GAN). Zo zetten ze een stap richting actiegericht overleg rond werkplekleren. De bedoeling is zo de mismatch van de vaardigheden tegen te gaan.

Een andere reden om forser in te zetten op werkplekleren is de vaststelling dat jongeren moeten worden klaargestoomd voor de jobs van morgen, niet voor die van tien jaar geleden. Onze leermodellen moeten een brug vormen tussen het onderwijs en de werkwereld.

Disruptieve technologieën en snel veranderende zakenmodellen nieuwe jobs doen ontstaan waarin digitale vaardigheden en aanpassingsvermogen een must zijn. In die nieuwe jobs maken levensvaardigheden zoals teamgerichtheid, zelfreflectie, kritisch denken en creativiteit belangrijke verschillen.

Stoom jongeren klaar voor jobs van morgen, niet voor die van tien jaar geleden

Het zijn competenties die je weerbaar maken en ervoor zorgen dat je ten volle kunt functioneren in je werkomgeving. Bovendien zijn ze in te zetten in eender welke job of sector. Maar laat dat nu net de competenties zijn die je niet ontwikkelt door erover te lezen, maar door je onder te dompelen in echte situaties. Praktische scholing op de werkplek is daarvoor de uitgesproken leermethode.

Stages volstaan niet, duaal leren wel

Werkplekleren bestaat in verschillende vormen: stages, bedrijfsbezoeken, enzovoort. Zowel werkgevers als studenten geven aan dat de termijnen dikwijls te kort zijn om echt voeling te krijgen met de werkvloer. Daarom pleit GAN België voor een leervorm als duaal leren, waarbij een jongere afwisselend leert op school en op de werkvloer over een langere periode.

We merken dat het voor alle partijen nog steeds zoeken is naar hoe we dit duaal leren moeten invullen. Voor middelbare scholen tekende het Ministerie van Onderwijs al een duidelijke structuur uit. Met het GAN kunnen we een brug vormen tussen bedrijven en onderwijs om de aanpak te optimaliseren.

In het hoger onderwijs is de situatie onduidelijk. Er is dringend behoefte aan een eenduidig referentiekader, zowel voor de leerdoelstellingen als sociaaleconomisch. Zo moeten we ervoor zorgen dat de contracten voor werkplekleren uniform zijn in alle regio's. Dat is belangrijk om een administratieve rompslomp te vermijden en alle jongeren gelijk te behandelen.

Een ding is zeker: de dialoog tussen de gemeenschappen en gewesten, het onderwijs en de bedrijven moet gestimuleerd worden. We moeten successen delen en leren uit elkaars fouten.

Door onze krachten te bundelen en actief samen te werken aan die problematiek kunnen we een antwoord bieden op de internationale uitdagingen. Ieder stem telt. Daarom roep ik graag jongeren, onderwijsinstellingen, politici en bedrijven op mee te bouwen aan het onderwijssysteem van morgen.

3,5 op de 100 banen worden niet ingevuld in België. Aan de andere kant is 17,7 procent van de Belgische jongeren werkloos. De twee cijfers naast elkaar doen monden openvallen. De kloof tussen jobgerelateerde competenties van jongeren en de verwachtingen van de arbeidsmarkt is te groot. Jongeren mogen dan wel beschikken over voldoende vakgerelateerde kennis, in ons onderwijs is er te weinig aandacht voor jobgerelateerde competenties. Met werkplekleren bieden we het onderwijs een oplossing aan: jongeren kunnen op de werkvloer hun vakkennis in de praktijk omzetten en de nodige competenties ontwikkelen die hen helpen te slagen op de arbeidsmarkt.Negentien bedrijven en werkgeversorganisaties slaan de handen in elkaar onder de koepel van het Global Apprenticeship Network (GAN). Zo zetten ze een stap richting actiegericht overleg rond werkplekleren. De bedoeling is zo de mismatch van de vaardigheden tegen te gaan. Een andere reden om forser in te zetten op werkplekleren is de vaststelling dat jongeren moeten worden klaargestoomd voor de jobs van morgen, niet voor die van tien jaar geleden. Onze leermodellen moeten een brug vormen tussen het onderwijs en de werkwereld. Disruptieve technologieën en snel veranderende zakenmodellen nieuwe jobs doen ontstaan waarin digitale vaardigheden en aanpassingsvermogen een must zijn. In die nieuwe jobs maken levensvaardigheden zoals teamgerichtheid, zelfreflectie, kritisch denken en creativiteit belangrijke verschillen. Het zijn competenties die je weerbaar maken en ervoor zorgen dat je ten volle kunt functioneren in je werkomgeving. Bovendien zijn ze in te zetten in eender welke job of sector. Maar laat dat nu net de competenties zijn die je niet ontwikkelt door erover te lezen, maar door je onder te dompelen in echte situaties. Praktische scholing op de werkplek is daarvoor de uitgesproken leermethode. Werkplekleren bestaat in verschillende vormen: stages, bedrijfsbezoeken, enzovoort. Zowel werkgevers als studenten geven aan dat de termijnen dikwijls te kort zijn om echt voeling te krijgen met de werkvloer. Daarom pleit GAN België voor een leervorm als duaal leren, waarbij een jongere afwisselend leert op school en op de werkvloer over een langere periode. We merken dat het voor alle partijen nog steeds zoeken is naar hoe we dit duaal leren moeten invullen. Voor middelbare scholen tekende het Ministerie van Onderwijs al een duidelijke structuur uit. Met het GAN kunnen we een brug vormen tussen bedrijven en onderwijs om de aanpak te optimaliseren.In het hoger onderwijs is de situatie onduidelijk. Er is dringend behoefte aan een eenduidig referentiekader, zowel voor de leerdoelstellingen als sociaaleconomisch. Zo moeten we ervoor zorgen dat de contracten voor werkplekleren uniform zijn in alle regio's. Dat is belangrijk om een administratieve rompslomp te vermijden en alle jongeren gelijk te behandelen. Een ding is zeker: de dialoog tussen de gemeenschappen en gewesten, het onderwijs en de bedrijven moet gestimuleerd worden. We moeten successen delen en leren uit elkaars fouten.Door onze krachten te bundelen en actief samen te werken aan die problematiek kunnen we een antwoord bieden op de internationale uitdagingen. Ieder stem telt. Daarom roep ik graag jongeren, onderwijsinstellingen, politici en bedrijven op mee te bouwen aan het onderwijssysteem van morgen.