Dat blijkt uit de Enquête naar de Arbeidskrachten van de FOD Economie die donderdag in De Morgen staat. Reden tot euforie is er evenwel niet. Het leger werklozen groeit immers nog sneller dan het aantal werkenden.

In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er 15.763 jobs bij. Sinds het dieptepunt van de economische crisis, het tweede kwartaal van 2009, zijn er intussen 74.261 extra banen gekomen. Niet alleen is het banenverlies van tijdens de crisis daarmee gecompenseerd, de Belgische werkgelegenheid bereikt zelfs een historische piek.

Met 4,47 miljoen werkenden doet onze economie het beter dan het vorige record (4,46 miljoen), in het derde kwartaal van 2008. Het nieuwe banenrecord betekent niet dat de economische crisis al verteerd is. Tezelfdertijd groeit namelijk ook het werklozenleger.

Dat aantal klokt in het eerste kwartaal af op 420.484 personen, 11 procent meer dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit de Enquête naar de Arbeidskrachten van de FOD Economie die donderdag in De Morgen staat. Reden tot euforie is er evenwel niet. Het leger werklozen groeit immers nog sneller dan het aantal werkenden. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er 15.763 jobs bij. Sinds het dieptepunt van de economische crisis, het tweede kwartaal van 2009, zijn er intussen 74.261 extra banen gekomen. Niet alleen is het banenverlies van tijdens de crisis daarmee gecompenseerd, de Belgische werkgelegenheid bereikt zelfs een historische piek. Met 4,47 miljoen werkenden doet onze economie het beter dan het vorige record (4,46 miljoen), in het derde kwartaal van 2008. Het nieuwe banenrecord betekent niet dat de economische crisis al verteerd is. Tezelfdertijd groeit namelijk ook het werklozenleger. Dat aantal klokt in het eerste kwartaal af op 420.484 personen, 11 procent meer dan een jaar eerder.