Voka schoof eerder zelf drie speerpunten naar voor in haar Plan Samen Groeien: een digitaler, duurzamer, en gezonder Vlaanderen. 'Dat die speerpunten ook in het Vlaams relancebeleid zitten, stemt ons alvast tevreden. We zien heel wat productieve investeringen, die toelaten om de coronacrisis verder aan te pakken en een versnelling te plaatsen in de inhaalrace die we moeten lopen om aan te knopen bij de Europese top', aldus Maertens.

Voor de Vlaamse bedrijven is het volgens Voka positief dat de ambitie om een tewerkstellingsgraad van 80 procent te bereiken, behouden blijft en dat er sterk geïnvesteerd wordt in mobiliteitsinfrastructuur om de fileproblematiek tegen te gaan. De extra middelen voor innovatieprojecten zullen de ondernemingen en de havens volgens de werkgeversorganisatie toelaten om versneld uit te groeien tot duurzame voortrekkers.

De digitalisering van het onderwijs versterkt volgens Voka niet alleen de jongeren op de schoolbanken, maar ook wie al aan de slag is via afstandsonderwijs en levenslang leren. eDe bijkomende brexit-middelen verzachten de impact van de harde brexit die eraan zit te komen. En met het Welvaartsfonds geeft de Vlaamse regering zelf een stevige voorzet om ook het slapend spaargeld van de burgers te investeren in de Vlaamse ondernemingen en economiee, vindt Maertens.

Voka vraagt wel aan de Vlaamse regering om het ambitieuze pakket maatregelen ook snel en gericht uit te voeren. 'De ambitie zit juist, de toon is gezet. Nu komt het erop aan om dit ook onverkort waar te maken.'

Voka schoof eerder zelf drie speerpunten naar voor in haar Plan Samen Groeien: een digitaler, duurzamer, en gezonder Vlaanderen. 'Dat die speerpunten ook in het Vlaams relancebeleid zitten, stemt ons alvast tevreden. We zien heel wat productieve investeringen, die toelaten om de coronacrisis verder aan te pakken en een versnelling te plaatsen in de inhaalrace die we moeten lopen om aan te knopen bij de Europese top', aldus Maertens. Voor de Vlaamse bedrijven is het volgens Voka positief dat de ambitie om een tewerkstellingsgraad van 80 procent te bereiken, behouden blijft en dat er sterk geïnvesteerd wordt in mobiliteitsinfrastructuur om de fileproblematiek tegen te gaan. De extra middelen voor innovatieprojecten zullen de ondernemingen en de havens volgens de werkgeversorganisatie toelaten om versneld uit te groeien tot duurzame voortrekkers. De digitalisering van het onderwijs versterkt volgens Voka niet alleen de jongeren op de schoolbanken, maar ook wie al aan de slag is via afstandsonderwijs en levenslang leren. eDe bijkomende brexit-middelen verzachten de impact van de harde brexit die eraan zit te komen. En met het Welvaartsfonds geeft de Vlaamse regering zelf een stevige voorzet om ook het slapend spaargeld van de burgers te investeren in de Vlaamse ondernemingen en economiee, vindt Maertens. Voka vraagt wel aan de Vlaamse regering om het ambitieuze pakket maatregelen ook snel en gericht uit te voeren. 'De ambitie zit juist, de toon is gezet. Nu komt het erop aan om dit ook onverkort waar te maken.'