In Trends Talk gaat het dit keer over het federale begrotingstekort. Open VLD-staatssecretaris De Bleeker belooft alvast dat er geen nieuwe, extra belastingen zullen komen. In het regeerakkoord staat namelijk dat er geen nieuwe taksen komen, 'behalve in het kader van de budgettaire discussie.'

'Maar dat is absoluut niet aan de orde', verzekert De Bleeker. 'Er is economische groei nodig en dat vergt consumentenvertrouwen. Mensen moeten consumeren en investeren. Als je de belastingen verhoogt, dan haal je het vertrouwen bij de burgers weg', zegt ze.

Geen coronabelasting

Dit jaar stevent de federale overheid af op een begrotingstekort van 29,9 miljard euro of 6,3 procent van het bbp. Dat bleek uit de begrotingscontrole net voor de paasvakantie. Het tekort bedraagt 4 miljard euro meer dan de regering in oktober had geraamd. Tegen 2024 wil de regering het tekort terugdringen tot 3 procent.

Om het begrotingstekort te verlagen, zal in de toekomst geen enkele vorm van crisis- of coronabelasting ingevoerd worden, zegt De Bleeker: 'Dat mogen we echt niet doen. In België worden belastingen niet geoormerkt, dus vrees ik dat dergelijke taks algauw zal aangewend worden om structurele putten te dichten. We moeten niet de inkomsten van de staat verhogen, we moeten de activiteitsgraad in dit land verhogen door meer mensen aan het werk te krijgen.'

'Koolstofbelasting moet taxshift zijn'

De regering werkt aan een grote fiscale hervorming, en de invoering van een koolstofbelasting kan daar een onderdeel van zijn. Toen minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) in november aankondigde 'onmiddellijk' werk te willen maken van zo'n koolstoftarifering, werd ze door haar eigen meerderheid teruggefloten. Sindsdien loopt de Wetstraat met een grote boog om de kwestie heen. Ook De Bleeker houdt een slag om de arm: 'Ik zeg niet dat er een koolstoftbelasting komt. Ik bevestig wel dat de fiscaliteit zal vergroenen.'

Als een koolstofbelasting of andere groene fiscaliteit wordt ingevoerd, dan mag die de globale belastingdruk niet verhogen: 'Het zal een verschuiving moeten zijn. Dat is de bedoeling van een sturende taks. Het zal een shift moeten zijn van minder belastingen op groenere producten naar meer belastingen op vervuilende zaken', zegt de staatssecretaris.

'Niet op de nek van de middenklasse'

Een koolstofbelasting kan gepaard gaan met corrigerende mechanismen om bedrijven en lage inkomens te ontzien. Maar dat mag niet als gevolg hebben dat de werkende bevolking er volledig voor opdraait, klinkt het: 'Dit mag uiteraard niet op de nek belanden van de middenklasse, dat spreekt voor zich. Daarom pleit ik voor die belastingverschuiving. Het mag de man of de vrouw in de straat niet negatief beïnvloeden, maar sturen richting meer groene consumptie.'

Penningmeester

Volgens de laatste cijfers van het Agentschap van de Schuld bedraagt de federale staatsschuld 436,5 miljard euro. Dat is een historisch record en stemt overeen met zowat 40.000 euro per Belg. 'Dat gaat richting 116 procent van het bbp, terwijl veel economen 120 procent toch beschouwen als een limiet die je niet mag overschrijden. We moeten dat zo snel mogelijk naar beneden krijgen. Er zal wel groei komen, maar vroeg of laat zullen de lage rentes dus ook weer beginnen te stijgen.'

'Het is natuurlijk zo dat politici graag geld uitgeven', zegt De Bleeker. 'Ik moet erover waken dat elk voorstel van de regering strookt met het budgettaire plaatje. Op die manier ben ik de penningmeester van de club. Ik ben soms een strenge tante, maar dat is de taak van de boekhouder, de auditor en de financieel directeur.'

De volledige Trends Talk met staatssecretaris Eva De Bleeker kunt u via de video hieronder bekijken:

In Trends Talk gaat het dit keer over het federale begrotingstekort. Open VLD-staatssecretaris De Bleeker belooft alvast dat er geen nieuwe, extra belastingen zullen komen. In het regeerakkoord staat namelijk dat er geen nieuwe taksen komen, 'behalve in het kader van de budgettaire discussie.''Maar dat is absoluut niet aan de orde', verzekert De Bleeker. 'Er is economische groei nodig en dat vergt consumentenvertrouwen. Mensen moeten consumeren en investeren. Als je de belastingen verhoogt, dan haal je het vertrouwen bij de burgers weg', zegt ze.Dit jaar stevent de federale overheid af op een begrotingstekort van 29,9 miljard euro of 6,3 procent van het bbp. Dat bleek uit de begrotingscontrole net voor de paasvakantie. Het tekort bedraagt 4 miljard euro meer dan de regering in oktober had geraamd. Tegen 2024 wil de regering het tekort terugdringen tot 3 procent. Om het begrotingstekort te verlagen, zal in de toekomst geen enkele vorm van crisis- of coronabelasting ingevoerd worden, zegt De Bleeker: 'Dat mogen we echt niet doen. In België worden belastingen niet geoormerkt, dus vrees ik dat dergelijke taks algauw zal aangewend worden om structurele putten te dichten. We moeten niet de inkomsten van de staat verhogen, we moeten de activiteitsgraad in dit land verhogen door meer mensen aan het werk te krijgen.'De regering werkt aan een grote fiscale hervorming, en de invoering van een koolstofbelasting kan daar een onderdeel van zijn. Toen minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) in november aankondigde 'onmiddellijk' werk te willen maken van zo'n koolstoftarifering, werd ze door haar eigen meerderheid teruggefloten. Sindsdien loopt de Wetstraat met een grote boog om de kwestie heen. Ook De Bleeker houdt een slag om de arm: 'Ik zeg niet dat er een koolstoftbelasting komt. Ik bevestig wel dat de fiscaliteit zal vergroenen.' Als een koolstofbelasting of andere groene fiscaliteit wordt ingevoerd, dan mag die de globale belastingdruk niet verhogen: 'Het zal een verschuiving moeten zijn. Dat is de bedoeling van een sturende taks. Het zal een shift moeten zijn van minder belastingen op groenere producten naar meer belastingen op vervuilende zaken', zegt de staatssecretaris.'Niet op de nek van de middenklasse'Een koolstofbelasting kan gepaard gaan met corrigerende mechanismen om bedrijven en lage inkomens te ontzien. Maar dat mag niet als gevolg hebben dat de werkende bevolking er volledig voor opdraait, klinkt het: 'Dit mag uiteraard niet op de nek belanden van de middenklasse, dat spreekt voor zich. Daarom pleit ik voor die belastingverschuiving. Het mag de man of de vrouw in de straat niet negatief beïnvloeden, maar sturen richting meer groene consumptie.'PenningmeesterVolgens de laatste cijfers van het Agentschap van de Schuld bedraagt de federale staatsschuld 436,5 miljard euro. Dat is een historisch record en stemt overeen met zowat 40.000 euro per Belg. 'Dat gaat richting 116 procent van het bbp, terwijl veel economen 120 procent toch beschouwen als een limiet die je niet mag overschrijden. We moeten dat zo snel mogelijk naar beneden krijgen. Er zal wel groei komen, maar vroeg of laat zullen de lage rentes dus ook weer beginnen te stijgen.' 'Het is natuurlijk zo dat politici graag geld uitgeven', zegt De Bleeker. 'Ik moet erover waken dat elk voorstel van de regering strookt met het budgettaire plaatje. Op die manier ben ik de penningmeester van de club. Ik ben soms een strenge tante, maar dat is de taak van de boekhouder, de auditor en de financieel directeur.'