"Men bedriegt u. Regionalisering van de belastingen = meer armoede en meer ongelijkheid." Zo luidt het pamflet tegen de N-VA dat het ABVV vorige week de wereld instuurde.

Dat de socialistische vakbond om het zacht uit te drukken een koele minnaar is van een verdere overheveling van bevoegdheden naar de regio's is bekend. Maar binnen het ABVV staan de neuzen niet allemaal in dezelfde richting. Het Vlaamse ABVV Metaal hanteert over de staatshervorming duidelijk een ander standpunt dan de rest van de socialistische vakbond.

Herwig Jorissen, voorzitter van Vlaams ABVV Metaal, schreef in juni in zijn editoriaal van het ledenblad het volgende: "Het gevaar is groot dat we ons met ons allen gaan verschansen achter de bredere rug van het Waals socialisme en een idem dito koers gaan varen. Een grotere fout kunnen we als Vlaamse progressievelingen en Vlaamse syndicalisten niet maken. We lopen in dat geval immers het reële gevaar om echt te worden gemarginaliseerd. ABVV-Metaal heeft al lang geleden gezegd dat regionalisering geen taboe mag zijn, ook niet voor een vakbond. Want, zo schreven we vlak voor deze verkiezingen 'wie de organisatie van de staat overlaat aan rechts, moet niet verbaasd zijn als hij vervolgens in een asociaal land ontwaakt. Het land heeft een sociale staatshervorming nodig die het voor elke overheid mogelijk maakt om een sociaal beleid te voeren dat de inwoners van dit land, Noord, Zuid en Centrum, maximaal ten goede komt'. Slagen we er niet in het tij te doen keren, laten we dan proberen het tij te helpen sturen."

Jorissen werd voor zijn standpunten niet teruggefloten door de vakbondstop. In september ging hij hierop verder: "Niemand moet zich enige illusie maken: op het einde van de rit zal België gemetamorfoseerd zijn en het zwaartepunt komt alsmaar meer bij de deelstaten te liggen. Want zelfs over minder dan wat er nu ter tafel ligt, zal er geen akkoord worden bereikt. Integendeel. Het is zelfs irrelevant geworden of we dit als vakbond toejuichen of afkeuren. Het is de realiteit waar we,ook als vakbond, moeten mee leven." Een andere teneur dan op het congres van de BBTK waar opgeroepen werd om "het ideologisch eenheidsdenken over een grote staatshervorming te doorbreken". In juli had al een kopstuk van het Waalse ABVV Metaal gezegd dat een verregaande regionalisering voor hem geen probleem was.

A.M.

"Men bedriegt u. Regionalisering van de belastingen = meer armoede en meer ongelijkheid." Zo luidt het pamflet tegen de N-VA dat het ABVV vorige week de wereld instuurde. Dat de socialistische vakbond om het zacht uit te drukken een koele minnaar is van een verdere overheveling van bevoegdheden naar de regio's is bekend. Maar binnen het ABVV staan de neuzen niet allemaal in dezelfde richting. Het Vlaamse ABVV Metaal hanteert over de staatshervorming duidelijk een ander standpunt dan de rest van de socialistische vakbond. Herwig Jorissen, voorzitter van Vlaams ABVV Metaal, schreef in juni in zijn editoriaal van het ledenblad het volgende: "Het gevaar is groot dat we ons met ons allen gaan verschansen achter de bredere rug van het Waals socialisme en een idem dito koers gaan varen. Een grotere fout kunnen we als Vlaamse progressievelingen en Vlaamse syndicalisten niet maken. We lopen in dat geval immers het reële gevaar om echt te worden gemarginaliseerd. ABVV-Metaal heeft al lang geleden gezegd dat regionalisering geen taboe mag zijn, ook niet voor een vakbond. Want, zo schreven we vlak voor deze verkiezingen 'wie de organisatie van de staat overlaat aan rechts, moet niet verbaasd zijn als hij vervolgens in een asociaal land ontwaakt. Het land heeft een sociale staatshervorming nodig die het voor elke overheid mogelijk maakt om een sociaal beleid te voeren dat de inwoners van dit land, Noord, Zuid en Centrum, maximaal ten goede komt'. Slagen we er niet in het tij te doen keren, laten we dan proberen het tij te helpen sturen." Jorissen werd voor zijn standpunten niet teruggefloten door de vakbondstop. In september ging hij hierop verder: "Niemand moet zich enige illusie maken: op het einde van de rit zal België gemetamorfoseerd zijn en het zwaartepunt komt alsmaar meer bij de deelstaten te liggen. Want zelfs over minder dan wat er nu ter tafel ligt, zal er geen akkoord worden bereikt. Integendeel. Het is zelfs irrelevant geworden of we dit als vakbond toejuichen of afkeuren. Het is de realiteit waar we,ook als vakbond, moeten mee leven." Een andere teneur dan op het congres van de BBTK waar opgeroepen werd om "het ideologisch eenheidsdenken over een grote staatshervorming te doorbreken". In juli had al een kopstuk van het Waalse ABVV Metaal gezegd dat een verregaande regionalisering voor hem geen probleem was. A.M.