Dat schrijven De Tijd en L'Echo.

Sommige OCMW's sturen arbeidsauditeurs wandelen als die een onderzoek uitvoeren naar OCMW-cliënten die van sociale fraude worden verdacht. Volgens Jean-Claude Heirman, hoofd van de Sociale Inspectie, gaat het om een "groot probleem", met in totaal meer dan 1.000 dossiers. "Veronderstel dat we mensen betrappen bij zwartwerk en willen nagaan of ze ook OCMW-steun trekken. Wel, sommige OCMW's beroepen zich dan op hun beroepsgeheim en de arbeidsinspecteurs komen van een kale reis terug".

De procureurs-generaal vragen om het gerechtelijk wetboek en het wetboek van strafvordering te wijzigen opdat duidelijk wordt dat het beroepsgeheim van de maatschappelijk assistenten van OCMW's hen niet belet om gegevens uit te wisselen met arbeidsauditeurs als die gewoon hun wettelijke opdrachten uitvoeren in fraudeonderzoeken. Ze willen ook dat OCMW's melden als ze inbreuken op de sociale wetgeving vaststellen.

Pers voor de rechter

In hun rapport klagen de procureurs-generaal ook "de straffeloosheid van persmisdrijven" aan: "De persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting worden op soms onvoorstelbare wijze misbruikt en met voeten getreden om anderen persoonlijk te beschadigen, wetende dat dat feit tot geen vervolging kan of zal leiden." Ze vragen om persmisdrijven gewoon voor de strafrechter te brengen.

(Belga/RR)

Dat schrijven De Tijd en L'Echo.Sommige OCMW's sturen arbeidsauditeurs wandelen als die een onderzoek uitvoeren naar OCMW-cliënten die van sociale fraude worden verdacht. Volgens Jean-Claude Heirman, hoofd van de Sociale Inspectie, gaat het om een "groot probleem", met in totaal meer dan 1.000 dossiers. "Veronderstel dat we mensen betrappen bij zwartwerk en willen nagaan of ze ook OCMW-steun trekken. Wel, sommige OCMW's beroepen zich dan op hun beroepsgeheim en de arbeidsinspecteurs komen van een kale reis terug". De procureurs-generaal vragen om het gerechtelijk wetboek en het wetboek van strafvordering te wijzigen opdat duidelijk wordt dat het beroepsgeheim van de maatschappelijk assistenten van OCMW's hen niet belet om gegevens uit te wisselen met arbeidsauditeurs als die gewoon hun wettelijke opdrachten uitvoeren in fraudeonderzoeken. Ze willen ook dat OCMW's melden als ze inbreuken op de sociale wetgeving vaststellen. In hun rapport klagen de procureurs-generaal ook "de straffeloosheid van persmisdrijven" aan: "De persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting worden op soms onvoorstelbare wijze misbruikt en met voeten getreden om anderen persoonlijk te beschadigen, wetende dat dat feit tot geen vervolging kan of zal leiden." Ze vragen om persmisdrijven gewoon voor de strafrechter te brengen. (Belga/RR)