Werkgeversorganisatie Unizo luidt de alarmbel: als een aantal uitgaven niet snel worden stopgezet dreigt de Belgische sociale zekerheid definitief kopje onder te gaan. Tegen 2016 zou de RSZ tegen een tekort van 6 miljard euro aankijken.

Zowel de sociale zekerheid van werknemers (+1,06 miljard euro) als die van de zelfstandigen (+84 miljoen euro) kan dit jaar een positief resultaat neerzetten. Maar de cijfers geven een vals gevoel van veiligheid.

Eigenlijk gaat de sociale zekerheid fors in het rood want het positief resultaat is er alleen maar gekomen omdat de sociale zekerheid een extra rijkstoelage van bijna 1,8 miljard euro heeft toebedeeld gekregen. Plus nog een renteloze lening van 1,07 miljard euro en 1,093 miljard euro uit de uitgaven van de gezondheidszorg die naar de sociale zekerheid terugvloeien om op die manier bij te dragen tot het financieel evenwicht.

Maar in de prefiguratie voor 2012 en de meerjarenraming voor 2013, 2014 en 2015 wordt het structureel tekort wel volledig blootgelegd. Volgend jaar zou de sociale zekerheid voor werknemers een tekort van 3,29 miljard euro boeken.

Ook de sociale zekerheid voor zelfstandigen gaat in het rood. De totale put zal tegen 2016 uitdiepen tot 6 miljard euro. Dat berekende werkgeversorganisatie Unizo in een kritisch rapport over de sociale zekerheid en de impact van de vergrijzing.

De negatieve sprong in de sociale zekerheid wordt verklaard wordt door het wegvallen van de rijkstoelage en de renteloze lening, het terugbetalen van de eerste schijf van die renteloze lening (101 miljoen euro) en een stijging van de uitgaven voor de gezondheidzorg.

En eigenlijk is het gat in de sociale zekerheid nog groter. Normaal gezien moet het stelsel gefinancierd worden door de sociale bijdragen maar die zijn allang onvoldoende om de putten te dempen. Naast de extra rijkstoelage worden al jaren andere middelen uit de begroting aan de sociale zekerheid geschonken en worden ook inkomsten uit BTW en accijnzen (de zogenaamde alternatieve financiering) aangewend om de sociale zekerheid te financieren. Als we die geldstromen in rekening nemen is de sociale zekerheid voor meer dan 21 miljard euro of 5,7 procent van het BBP deficitair.

Nulgroei gezondheidszorg

Unizo waarschuwt: nog voor de vergrijzing op kruissnelheid raakt, komt de sociale zekerheid in zwaar financieel weer terecht. Voor topman Karel Van Eetvelt niet het teken dan het "vijf voor twaalf is, maar vijf na twaalf."

Unizo pleit er dan ook voor dat het mes wordt gezet in de uitgaven. De wekgeversorganisatie heeft het in eerste instantie gemunt op de 4,5 procent-groeinorm in gezondheidszorg. Unizo pleit hier voor een nulgroei. Dit levert direct concrete resultaten: een jaarlijkse besparing van 1,2 miljard euro.

Ook de uitgaven voor de welvaartsaanpassingen van de uitkeringen kunnen worden aangepakt. Indien de welvaartsenveloppes worden gehalveerd kan dat tegen 2016 een besparing van 0,7 miljard euro opleveren. (AM)

Werkgeversorganisatie Unizo luidt de alarmbel: als een aantal uitgaven niet snel worden stopgezet dreigt de Belgische sociale zekerheid definitief kopje onder te gaan. Tegen 2016 zou de RSZ tegen een tekort van 6 miljard euro aankijken. Zowel de sociale zekerheid van werknemers (+1,06 miljard euro) als die van de zelfstandigen (+84 miljoen euro) kan dit jaar een positief resultaat neerzetten. Maar de cijfers geven een vals gevoel van veiligheid. Eigenlijk gaat de sociale zekerheid fors in het rood want het positief resultaat is er alleen maar gekomen omdat de sociale zekerheid een extra rijkstoelage van bijna 1,8 miljard euro heeft toebedeeld gekregen. Plus nog een renteloze lening van 1,07 miljard euro en 1,093 miljard euro uit de uitgaven van de gezondheidszorg die naar de sociale zekerheid terugvloeien om op die manier bij te dragen tot het financieel evenwicht. Maar in de prefiguratie voor 2012 en de meerjarenraming voor 2013, 2014 en 2015 wordt het structureel tekort wel volledig blootgelegd. Volgend jaar zou de sociale zekerheid voor werknemers een tekort van 3,29 miljard euro boeken. Ook de sociale zekerheid voor zelfstandigen gaat in het rood. De totale put zal tegen 2016 uitdiepen tot 6 miljard euro. Dat berekende werkgeversorganisatie Unizo in een kritisch rapport over de sociale zekerheid en de impact van de vergrijzing. De negatieve sprong in de sociale zekerheid wordt verklaard wordt door het wegvallen van de rijkstoelage en de renteloze lening, het terugbetalen van de eerste schijf van die renteloze lening (101 miljoen euro) en een stijging van de uitgaven voor de gezondheidzorg. En eigenlijk is het gat in de sociale zekerheid nog groter. Normaal gezien moet het stelsel gefinancierd worden door de sociale bijdragen maar die zijn allang onvoldoende om de putten te dempen. Naast de extra rijkstoelage worden al jaren andere middelen uit de begroting aan de sociale zekerheid geschonken en worden ook inkomsten uit BTW en accijnzen (de zogenaamde alternatieve financiering) aangewend om de sociale zekerheid te financieren. Als we die geldstromen in rekening nemen is de sociale zekerheid voor meer dan 21 miljard euro of 5,7 procent van het BBP deficitair. Nulgroei gezondheidszorg Unizo waarschuwt: nog voor de vergrijzing op kruissnelheid raakt, komt de sociale zekerheid in zwaar financieel weer terecht. Voor topman Karel Van Eetvelt niet het teken dan het "vijf voor twaalf is, maar vijf na twaalf." Unizo pleit er dan ook voor dat het mes wordt gezet in de uitgaven. De wekgeversorganisatie heeft het in eerste instantie gemunt op de 4,5 procent-groeinorm in gezondheidszorg. Unizo pleit hier voor een nulgroei. Dit levert direct concrete resultaten: een jaarlijkse besparing van 1,2 miljard euro. Ook de uitgaven voor de welvaartsaanpassingen van de uitkeringen kunnen worden aangepakt. Indien de welvaartsenveloppes worden gehalveerd kan dat tegen 2016 een besparing van 0,7 miljard euro opleveren. (AM)