Dat is vernomen bij werkgevers en bonden.

De omikronvariant van het coronavirus dreigt voor personeelsuitval te zorgen op de werkvloer. Daarom is overeengekomen dat er makkelijk extra personeel ingeschakeld kan worden in de bedrijven. Het gaat dan onder meer om tijdelijk werklozen, interimpersoneel, gepensioneerden, jobstudenten en asielzoekers. Zo zullen tijdelijk werklozen in een andere onderneming ingeschakeld kunnen worden met behoud van 75 procent van de uitkering. Werknemers in de stelsels van tijdskrediet, thematische verloven en landingsbanen zullen hun lopend verlofstelsel kunnen schorsen om tijdelijk weer aan de slag te gaan of meer arbeidsuren te presteren met behoud van 75 procent van de uitkering. Opeenvolgende arbeidscontracten van bepaalde duur die de wettelijke maximale duur overschrijden, zullen in deze periode niet beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Voor (vervroegd) gepensioneerden wordt een onbeperkte cumul toegelaten van arbeidsinkomen en pensioen. Mensen in SWT mogen met behoud van 75 procent van de uitkering en behoud van de bedrijfstoeslag aan de slag gaan. Asielzoekers die over een legale verblijfstitel beschikken mogen onmiddellijk aan de slag en hoeven geen vier maanden te wachten.

Studentenarbeid

Onder andere de havens van Antwerpen en Zeebrugge hadden al gewaarschuwd voor haperende activiteiten door een tekort aan personeel. Maandag waren de sociale partners nog zonder akkoord uit elkaar gegaan, maar de regering duwde de bonden en werkgevers weer richting onderhandelingstafel.

'We hebben een antwoord geboden op de vraag van de regering, en samen gezocht naar hoe we op een soepele manier meer handen op de werkvloer kunnen krijgen', zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. 'De maatregelen die we nemen, mogen maar per uitzondering en indien echt nodig ingezet worden, en mogen ook nooit als precedent dienen in latere onderhandelingen. Het gaat ook absoluut niet over meer flexibiliteit voor wie aan het werk is, daar hebben wij ons duidelijk tegen verzet, maar wel om het opvangen van de uitval van collega's. We moeten de mensen die aan het werk zijn ondersteunen en helpen. Zij mogen niet het slachtoffer worden wanneer er collega's uitvallen en ze daardoor de werkdruk nog verder verhoogd zien', aldus Leemans.

VBO-topman Pieter Timmermans is 'globaal tevreden' over het akkoord en spreekt van een 'eerbaar compromis, dat moet helpen om de bedrijven in de komende zes weken bij te staan'. En ook Unizo-topman Danny Van Assche toont zich tevreden over het akkoord. 'Ik ben bijzonder blij een gezamenlijk signaal te kunnen geven. Deze acute situatie vergt zeer uitzonderlijke maatregelen.' Vooral de extra studentenarbeid - studenten zullen in deze periode tot 45 uur extra kunnen bijwerken de niet meetellen voor hun contingent - stemt Unizo tevreden. De werkgevers benadrukken dat het nu zaak is dat de maatregelen zo snel als mogelijk van kracht worden.

Dat is vernomen bij werkgevers en bonden.De omikronvariant van het coronavirus dreigt voor personeelsuitval te zorgen op de werkvloer. Daarom is overeengekomen dat er makkelijk extra personeel ingeschakeld kan worden in de bedrijven. Het gaat dan onder meer om tijdelijk werklozen, interimpersoneel, gepensioneerden, jobstudenten en asielzoekers. Zo zullen tijdelijk werklozen in een andere onderneming ingeschakeld kunnen worden met behoud van 75 procent van de uitkering. Werknemers in de stelsels van tijdskrediet, thematische verloven en landingsbanen zullen hun lopend verlofstelsel kunnen schorsen om tijdelijk weer aan de slag te gaan of meer arbeidsuren te presteren met behoud van 75 procent van de uitkering. Opeenvolgende arbeidscontracten van bepaalde duur die de wettelijke maximale duur overschrijden, zullen in deze periode niet beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Voor (vervroegd) gepensioneerden wordt een onbeperkte cumul toegelaten van arbeidsinkomen en pensioen. Mensen in SWT mogen met behoud van 75 procent van de uitkering en behoud van de bedrijfstoeslag aan de slag gaan. Asielzoekers die over een legale verblijfstitel beschikken mogen onmiddellijk aan de slag en hoeven geen vier maanden te wachten. Onder andere de havens van Antwerpen en Zeebrugge hadden al gewaarschuwd voor haperende activiteiten door een tekort aan personeel. Maandag waren de sociale partners nog zonder akkoord uit elkaar gegaan, maar de regering duwde de bonden en werkgevers weer richting onderhandelingstafel. 'We hebben een antwoord geboden op de vraag van de regering, en samen gezocht naar hoe we op een soepele manier meer handen op de werkvloer kunnen krijgen', zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. 'De maatregelen die we nemen, mogen maar per uitzondering en indien echt nodig ingezet worden, en mogen ook nooit als precedent dienen in latere onderhandelingen. Het gaat ook absoluut niet over meer flexibiliteit voor wie aan het werk is, daar hebben wij ons duidelijk tegen verzet, maar wel om het opvangen van de uitval van collega's. We moeten de mensen die aan het werk zijn ondersteunen en helpen. Zij mogen niet het slachtoffer worden wanneer er collega's uitvallen en ze daardoor de werkdruk nog verder verhoogd zien', aldus Leemans.VBO-topman Pieter Timmermans is 'globaal tevreden' over het akkoord en spreekt van een 'eerbaar compromis, dat moet helpen om de bedrijven in de komende zes weken bij te staan'. En ook Unizo-topman Danny Van Assche toont zich tevreden over het akkoord. 'Ik ben bijzonder blij een gezamenlijk signaal te kunnen geven. Deze acute situatie vergt zeer uitzonderlijke maatregelen.' Vooral de extra studentenarbeid - studenten zullen in deze periode tot 45 uur extra kunnen bijwerken de niet meetellen voor hun contingent - stemt Unizo tevreden. De werkgevers benadrukken dat het nu zaak is dat de maatregelen zo snel als mogelijk van kracht worden.