De bonden lieten zich al behoorlijk positief uit over het regeerakkoord, de werkgeversorganisaties zijn minder enthousiast maar geven de regering-De Croo vooralsnog het voordeel van de twijfel. De voorzichtige steun is niet onlogisch, aldus De Tijd, omdat uit het regeerakkoord het voornemen blijkt om hen te betrekken bij het beleid.

Vanuit de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), een van de overlegorganen van vakbonden en werkgeversorganisaties, nemen de sociale partners nu die uitgestoken hand aan. 'Een beleid kan maar efficiënt zijn als de mensen ermee akkoord gaan. De sociale partners kunnen dat draagvlak creëren', zegt CRB-voorzitter Benoît Bayenet in De Tijd.

Vanuit de CRB werd de voorbije maanden een rapport met een toekomstvisie voor ons land uitgewerkt, dat op veel punten blijkt te stroken met het regeerakkoord. De sociale partners willen een nieuwe industriële strategie ontwikkelen, ze pleiten voor de transitie naar een circulaire en digitalere economie en ze willen inzetten op opleidingen en levenslang leren. Tegelijkertijd moet er een plan komen om de overheidsfinanciën te saneren.

De bonden lieten zich al behoorlijk positief uit over het regeerakkoord, de werkgeversorganisaties zijn minder enthousiast maar geven de regering-De Croo vooralsnog het voordeel van de twijfel. De voorzichtige steun is niet onlogisch, aldus De Tijd, omdat uit het regeerakkoord het voornemen blijkt om hen te betrekken bij het beleid. Vanuit de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), een van de overlegorganen van vakbonden en werkgeversorganisaties, nemen de sociale partners nu die uitgestoken hand aan. 'Een beleid kan maar efficiënt zijn als de mensen ermee akkoord gaan. De sociale partners kunnen dat draagvlak creëren', zegt CRB-voorzitter Benoît Bayenet in De Tijd. Vanuit de CRB werd de voorbije maanden een rapport met een toekomstvisie voor ons land uitgewerkt, dat op veel punten blijkt te stroken met het regeerakkoord. De sociale partners willen een nieuwe industriële strategie ontwikkelen, ze pleiten voor de transitie naar een circulaire en digitalere economie en ze willen inzetten op opleidingen en levenslang leren. Tegelijkertijd moet er een plan komen om de overheidsfinanciën te saneren.