Vakbonden en werkgevers bereikten op 8 juni een ontwerp van akkoord over enkele belangrijke sociale dossiers. Zo gaan de minimumlonen stapsgewijs omhoog, kunnen oudere werknemers vanaf 55 jaar deeltijds of halftijds in landingsbanen (een vorm van tijdskrediet) stappen en blijft SWT - het vroegere brugpensioen - mogelijk vanaf 60 jaar. Er kunnen ook fiscaalvriendelijke overuren worden gepresteerd en er komt meer tijd voor de gelijktrekking van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden.

'Zoet en zuur'

De bonden moesten het ontwerpakkoord wel nog groen licht geven. Dat is dinsdag gebeurd. ACV keurde het ontwerp goed met 58,68 procent van de stemmen. Bij het ABVV was de stemming erg nipt: 49,06 procent stemde voor, en 49,01 procent tegen. Bij de liberale vakbond was de goedkeuring met 88 procent het grootst. De positieve punten uit het ontwerp blijken voor de vakbonden uiteindelijk door te wegen.

'Het akkoord bevat zoet en zuur', klinkt het bij de christelijke vakbond. Idem bij het ABVV. De socialistische vakbond haalt nog eens uit naar de loonwet, en blijft hameren op de nood aan een herziening van die wet. Dat zegt ook de liberale vakbond. 'Geen wow-akkoord, wel een noodzakelijk akkoord', oordeelt voorzitter Mario Coppens. Ondernemersorganisatie Unizo keurde het ontwerp eerder al goed, donderdag buigt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zich over het ontwerp.

Lonen

De regering keek alvast uit naar de stemming. Zonder het akkoord van de vakbonden dreigde het hele dossier immers weer in haar schoot te belanden. Een dikke maand geleden moest de regering al het meest heikele punt - met hoeveel de lonen mogen stijgen - oplossen en kwam ze met een voorstel dat intussen al in eerste lezing door de ministerraad is goedgekeurd. Hierdoor zouden de lonen in de private sector met 0,4 procent mogen stijgen bovenop de index en zouden bedrijven die het goed doen een coronapremie van maximum 500 euro mogen uitkeren. Bovendien dreigde door een njet van de vakbonden ook de sociale vrede in het gedrang te komen. Dat is nu niet het geval.

Het overleg zal nu verhuizen naar de sectoren, waar het in concrete sectorafspraken zal worden gegoten.

Vakbonden en werkgevers bereikten op 8 juni een ontwerp van akkoord over enkele belangrijke sociale dossiers. Zo gaan de minimumlonen stapsgewijs omhoog, kunnen oudere werknemers vanaf 55 jaar deeltijds of halftijds in landingsbanen (een vorm van tijdskrediet) stappen en blijft SWT - het vroegere brugpensioen - mogelijk vanaf 60 jaar. Er kunnen ook fiscaalvriendelijke overuren worden gepresteerd en er komt meer tijd voor de gelijktrekking van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden.De bonden moesten het ontwerpakkoord wel nog groen licht geven. Dat is dinsdag gebeurd. ACV keurde het ontwerp goed met 58,68 procent van de stemmen. Bij het ABVV was de stemming erg nipt: 49,06 procent stemde voor, en 49,01 procent tegen. Bij de liberale vakbond was de goedkeuring met 88 procent het grootst. De positieve punten uit het ontwerp blijken voor de vakbonden uiteindelijk door te wegen.'Het akkoord bevat zoet en zuur', klinkt het bij de christelijke vakbond. Idem bij het ABVV. De socialistische vakbond haalt nog eens uit naar de loonwet, en blijft hameren op de nood aan een herziening van die wet. Dat zegt ook de liberale vakbond. 'Geen wow-akkoord, wel een noodzakelijk akkoord', oordeelt voorzitter Mario Coppens. Ondernemersorganisatie Unizo keurde het ontwerp eerder al goed, donderdag buigt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zich over het ontwerp.De regering keek alvast uit naar de stemming. Zonder het akkoord van de vakbonden dreigde het hele dossier immers weer in haar schoot te belanden. Een dikke maand geleden moest de regering al het meest heikele punt - met hoeveel de lonen mogen stijgen - oplossen en kwam ze met een voorstel dat intussen al in eerste lezing door de ministerraad is goedgekeurd. Hierdoor zouden de lonen in de private sector met 0,4 procent mogen stijgen bovenop de index en zouden bedrijven die het goed doen een coronapremie van maximum 500 euro mogen uitkeren. Bovendien dreigde door een njet van de vakbonden ook de sociale vrede in het gedrang te komen. Dat is nu niet het geval.Het overleg zal nu verhuizen naar de sectoren, waar het in concrete sectorafspraken zal worden gegoten.