De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft de effecten van deze hertwerkstellingsmaatregel onder de loep genomen. In Vlaanderen hebben minder dan de helft van de personen jonger dan vijftig jaar zes maanden na hun inschrijving in de tewerkstellingscel een nieuwe baan. Dat percentage bedraagt slechts 21 procent voor de 50-plussers en daalt tot 9 procent voor de 50-plussers die na een herstructurering in aanmerking komen voor brugpensionering.

De tewerkstellingscellen werden in 2005 met het Generatiepact ingevoerd. Ze richten zich vooral op 45-plussers in bedrijven in herstructurering en die vroeger al te snel in het stelsel van het brugpensionering terechtkwamen. De tewerkstellingscellen moesten de vroegtijdige uittredingen uit de arbeidsmarkt afremmen. In 2009 werd met de financiële crisis de tewerkstellingscel uitgebreid tot alle werknemers en tot alle bedrijven in herstructurering.

A.M.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft de effecten van deze hertwerkstellingsmaatregel onder de loep genomen. In Vlaanderen hebben minder dan de helft van de personen jonger dan vijftig jaar zes maanden na hun inschrijving in de tewerkstellingscel een nieuwe baan. Dat percentage bedraagt slechts 21 procent voor de 50-plussers en daalt tot 9 procent voor de 50-plussers die na een herstructurering in aanmerking komen voor brugpensionering. De tewerkstellingscellen werden in 2005 met het Generatiepact ingevoerd. Ze richten zich vooral op 45-plussers in bedrijven in herstructurering en die vroeger al te snel in het stelsel van het brugpensionering terechtkwamen. De tewerkstellingscellen moesten de vroegtijdige uittredingen uit de arbeidsmarkt afremmen. In 2009 werd met de financiële crisis de tewerkstellingscel uitgebreid tot alle werknemers en tot alle bedrijven in herstructurering. A.M.