In het jaarlijks begrotingsadvies dat de SERV woensdag heeft voorgesteld, presenteert de SERV een analyse van de begrotingssaldi die de regering kan helpen een duurzaam begrotingsbeleid uit te stippelen.

Volgens de SERV focust de Vlaamse regering vandaag uitdrukkelijk op het behalen van vastgelegde saldi op de begroting, wat geen garantie biedt op een duurzame begroting.

"Een begroting kan haar evenwicht danken aan een conjuncturele bonus of eenmalige meevallers. In dat geval is er geen garantie dat het evenwicht de volgende jaren behouden kan worden zonder pijnlijke ingrepen", verduidelijkt SERV-voorzitter Peter Leyman.

De SERV adviseert Philippe Muyters, de minister van Begroting die op korte termijn een nieuwe begrotingsnormering wil uitwerken, een structurele benadering na te streven. Dat zou betekenen dat ontvangsten en uitgaven bijgesteld worden voor de conjuncturele impact en voor eenmalige factoren. Op die manier kan de regering beter inspelen op veranderende economische omstandigheden en bijgevolg een duidelijker beleid uitstippelen.

Bovendien moet de Vlaamse regering ook rekening houden met de schuldevolutie, verrichtingen die buiten de begroting gehouden worden en obstakels zoals de vergrijzingskosten, luidt het bij de SERV.

In het jaarlijks begrotingsadvies dat de SERV woensdag heeft voorgesteld, presenteert de SERV een analyse van de begrotingssaldi die de regering kan helpen een duurzaam begrotingsbeleid uit te stippelen. Volgens de SERV focust de Vlaamse regering vandaag uitdrukkelijk op het behalen van vastgelegde saldi op de begroting, wat geen garantie biedt op een duurzame begroting. "Een begroting kan haar evenwicht danken aan een conjuncturele bonus of eenmalige meevallers. In dat geval is er geen garantie dat het evenwicht de volgende jaren behouden kan worden zonder pijnlijke ingrepen", verduidelijkt SERV-voorzitter Peter Leyman. De SERV adviseert Philippe Muyters, de minister van Begroting die op korte termijn een nieuwe begrotingsnormering wil uitwerken, een structurele benadering na te streven. Dat zou betekenen dat ontvangsten en uitgaven bijgesteld worden voor de conjuncturele impact en voor eenmalige factoren. Op die manier kan de regering beter inspelen op veranderende economische omstandigheden en bijgevolg een duidelijker beleid uitstippelen. Bovendien moet de Vlaamse regering ook rekening houden met de schuldevolutie, verrichtingen die buiten de begroting gehouden worden en obstakels zoals de vergrijzingskosten, luidt het bij de SERV.