Nadat begin april de chemiesector een sociaal akkoord had bereikt, zijn er nu ontwerpen van sectorale cao's in de voeding, textiel en bijna definitieve akkoorden in de garagesector en metaalhandel. Ook in de bouwsector werd gisteren nog onderhandeld en een definitief akkoord zal niet lang op zich laten wachten.

In de metaalsector is een vergadering tussen werkgevers en vakbonden gepland voor maandagavond 16 mei. Bedoeling is om "tot de finish te gaan". Volgens verscheidene sectorfederaties lopen de onderhandelingen relatief vlot omdat de loonmarge van het interprofessioneel akkoord (IPA) dat de basis vormt van het sectoraal overleg in een wet is gegoten: bovenop de indexaanpassingen voor de komende twee jaar is er in 2012 enkel ruimte voor een reële loonstijging van 0,3 procent.

Cao's die de in de wet vastgelegde loonstijgingen overschrijden zijn niet geldig. "De marges zijn duidelijk en daardoor is het over de loonnorm gemakkelijk onderhandelen", klinkt het bij de werkgevers. De discussies in de arbeiderssectoren gingen vooral over de verlenging van bestaande maatregelen voor brugpensioen en tijdskrediet of de indexering van bepaalde vergoedingen zoals verplaatsingskosten.

In de bediendesectoren lopen de gesprekken veel stroever. Dat komt vooral door de strakke houding van de socialistische bediendevakbond BBTK. Die wil in de sectoren reële loonstijgingen afdwingen die boven de 0,3 procent uitkomen. Dat zien de werkgevers niet zitten met als gevolg dat de sectorale onderhandelingen voor bedienden surplacen. In de glas- en petroleumsector zitten de onderhandelingen muurvast. Idem voor het paritair comité van bedienden en kaderleden voor de metaalsector.

In het grootste paritair comité voor bedienden (PC 218) zijn de sectoronderhandelingen gestart op 9 mei. "Tussen aanhalingstekens", meldt de BBTK, "want het ging veeleer om een valse start. De werkgevers konden of wilden geen antwoord geven op het geheel van onze eisenbundel." Zo vroegen de vakbonden substantiële baremaverhogingen en een verhoging van de werkelijke lonen. Bovendien moet de CAO over brugpensioen op 56 en 58 jaar verlengd worden. De werkgevers van hun kant formuleerden een aantal tegeneisen en willen dat de toegang tot het brugpensioen verstrengd wordt. Volgende onderhandelingsvergaderingen in PC 218 zijn gepland op 16 mei en nadien nog op 6 en 16 juni.

A.M.

Nadat begin april de chemiesector een sociaal akkoord had bereikt, zijn er nu ontwerpen van sectorale cao's in de voeding, textiel en bijna definitieve akkoorden in de garagesector en metaalhandel. Ook in de bouwsector werd gisteren nog onderhandeld en een definitief akkoord zal niet lang op zich laten wachten. In de metaalsector is een vergadering tussen werkgevers en vakbonden gepland voor maandagavond 16 mei. Bedoeling is om "tot de finish te gaan". Volgens verscheidene sectorfederaties lopen de onderhandelingen relatief vlot omdat de loonmarge van het interprofessioneel akkoord (IPA) dat de basis vormt van het sectoraal overleg in een wet is gegoten: bovenop de indexaanpassingen voor de komende twee jaar is er in 2012 enkel ruimte voor een reële loonstijging van 0,3 procent. Cao's die de in de wet vastgelegde loonstijgingen overschrijden zijn niet geldig. "De marges zijn duidelijk en daardoor is het over de loonnorm gemakkelijk onderhandelen", klinkt het bij de werkgevers. De discussies in de arbeiderssectoren gingen vooral over de verlenging van bestaande maatregelen voor brugpensioen en tijdskrediet of de indexering van bepaalde vergoedingen zoals verplaatsingskosten. In de bediendesectoren lopen de gesprekken veel stroever. Dat komt vooral door de strakke houding van de socialistische bediendevakbond BBTK. Die wil in de sectoren reële loonstijgingen afdwingen die boven de 0,3 procent uitkomen. Dat zien de werkgevers niet zitten met als gevolg dat de sectorale onderhandelingen voor bedienden surplacen. In de glas- en petroleumsector zitten de onderhandelingen muurvast. Idem voor het paritair comité van bedienden en kaderleden voor de metaalsector. In het grootste paritair comité voor bedienden (PC 218) zijn de sectoronderhandelingen gestart op 9 mei. "Tussen aanhalingstekens", meldt de BBTK, "want het ging veeleer om een valse start. De werkgevers konden of wilden geen antwoord geven op het geheel van onze eisenbundel." Zo vroegen de vakbonden substantiële baremaverhogingen en een verhoging van de werkelijke lonen. Bovendien moet de CAO over brugpensioen op 56 en 58 jaar verlengd worden. De werkgevers van hun kant formuleerden een aantal tegeneisen en willen dat de toegang tot het brugpensioen verstrengd wordt. Volgende onderhandelingsvergaderingen in PC 218 zijn gepland op 16 mei en nadien nog op 6 en 16 juni. A.M.