Over grof gerekend honderd dagen, op 15 januari 2020, moet de nieuwe Belgische regering haar ontwerp voor een CRM ( capacity remuneration mechanism) indienen bij de Europese Commissie. Dat capaciteitsvergoedingsmechanisme moet ervoor zorgen dat er voldoende stuurbare capaciteit op de markt is. Vraagsturing (de afschakeling van industriële installaties in functie van de vraag) en warmte-krachtkoppelingcentrales komen daarvoor in aanmerking, maar de meeste aandacht gaat naar de gascentrales die de kerncentrales zouden moeten vervangen.
...