De graaicultuur bij de Brusselse daklozen-vzw Samusocial is symptomatisch voor het lokale beheer in de hoofdstad. Ex-burgemeester Yvan Mayeur (PS) beschouwde de stad als soort van privéspeelterrein waar niemand zaken mee had. Een mentaliteit die we al jaren ook bij de andere achttien Brusselse gemeenten terugvinden, al heeft men het daar nooit zo bont gemaakt als in Brussel-stad.
...

De graaicultuur bij de Brusselse daklozen-vzw Samusocial is symptomatisch voor het lokale beheer in de hoofdstad. Ex-burgemeester Yvan Mayeur (PS) beschouwde de stad als soort van privéspeelterrein waar niemand zaken mee had. Een mentaliteit die we al jaren ook bij de andere achttien Brusselse gemeenten terugvinden, al heeft men het daar nooit zo bont gemaakt als in Brussel-stad.De vaak gehoorde kritiek dat de negentien Brusselse gemeenten lokale baronieën zijn zonder toegevoegde waarde voor het bestuur is terecht. Ze worden beter afgeschaft en de lokale bevoegdheden kunnen worden overgenomen door het Gewest. In het verleden zijn er al stappen gedaan om de Brusselse versnippering tegen te gaan. Brussel telt zes politiezones in plaats van negentien. Dat is een goede zaak, maar één politiezone voor het hele gewest is logischer. Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) heeft de fiscale autonomie van de Brusselse gemeenten beknot. Dat was nodig. Elke gemeente had een eigen arsenaal aan - meestal - bedrijfsonvriendelijke belastingen. Wie die belastingen introk, kreeg geld uit een gewestelijk compensatiefonds. Een goede maatregel, maar er is meer nodig.Het probleem is dat er geen politieke consensus bestaat voor het afschaffen van de negentien Brusselse gemeenten. Vooral aan Franstalige kant is het wantrouwen groot. Niet alleen omdat daarmee tal van vooral Franstalige mandaten op lokaal niveau dreigen te verdwijnen. Vooral omdat de Vlaamse minderheid in Brussel sterker staat op gewestelijk dan op gemeentelijk niveau. Van de 89 zitjes in het Brussels parlement zijn er 12 voor Vlamingen. De Brusselse regering telt, afgezien van de minister-president, evenveel Vlaamse als Franstalige ministers. Die bescherming van de Vlaamse minderheid bestaat op gemeentelijk niveau niet. Franstalige politici zien in het pleidooi om de negentien gemeenten af te schaffen een Vlaams complot om de greep op Brussel te versterken.