Het Verenigd Koninkrijk kondigde dinsdag aan de jacht te openen op uitkeringsgerechtigde werklozen die in zuiderse landen in de zon gaan liggen, terwijl ze een werkloosheidsuitkering uit eigen land genieten. Volgens de kranten van Sudpresse werd in ons land een dergelijke controle al - met succes - uitgevoerd. De controle gebeurde door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), die gemachtigd is werkloosheidsuitkeringen te schorsen of te schrappen.

Om als werkzoekende in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering, moet een werkloze in België wonen en beschikbaar zijn om te solliciteren. Een werkzoekende mag maximum 24 dagen vakantie nemen per jaar. Zo luiden de regels.

In 2014 heeft de RVA de uitkering van in totaal 3.926 werkzoekenden geschorst, omdat ze in een ander land verbleven dan het land waar ze recht hebben op een uitkering, België dus.

De RVA voert verdere controles uit, maar toont wel begrip voor werkzoekenden die in het buitenland op zoek gaan naar een job of er een opleiding gaan volgen. (BO)

Het Verenigd Koninkrijk kondigde dinsdag aan de jacht te openen op uitkeringsgerechtigde werklozen die in zuiderse landen in de zon gaan liggen, terwijl ze een werkloosheidsuitkering uit eigen land genieten. Volgens de kranten van Sudpresse werd in ons land een dergelijke controle al - met succes - uitgevoerd. De controle gebeurde door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), die gemachtigd is werkloosheidsuitkeringen te schorsen of te schrappen.Om als werkzoekende in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering, moet een werkloze in België wonen en beschikbaar zijn om te solliciteren. Een werkzoekende mag maximum 24 dagen vakantie nemen per jaar. Zo luiden de regels.In 2014 heeft de RVA de uitkering van in totaal 3.926 werkzoekenden geschorst, omdat ze in een ander land verbleven dan het land waar ze recht hebben op een uitkering, België dus.De RVA voert verdere controles uit, maar toont wel begrip voor werkzoekenden die in het buitenland op zoek gaan naar een job of er een opleiding gaan volgen. (BO)