De verschillende regeringen raakten het op 6 november niet eens over een competitiviteitspact. Onder meer het verschil in visie op de verlaging van de btw op elektriciteit maakte een akkoord onmogelijk. Wel bereikten de federale regering en de regeringen van de deelstaten een akkoord over de intensievere begeleiding van werklozen. De opvolgingstermijn van werkzoekenden wordt bijna gehalveerd.

Schoolverlaters zullen na zes maanden worden opgeroepen door de RVA, jonge werklozen na negen maanden. Tot nu toe gebeurde dat na vijftien maanden. Werklozen tussen 22 en 55 jaar worden voortaan al vanaf twaalf maanden strikt opgevolgd, vroeger was dat 21 maanden. Bij een negatieve evaluatie wordt 25 procent van de uitkering ingehouden en bij herhaalde negatieve evaluaties volgt een volledige schorsing.

Ook voor de 55-plussers wordt de controle opgevoerd. Nu wordt iedereen, ook bruggepensioneerden, tot zijn 55ste gecontroleerd op zoekgedrag. In 2016 zal dat tot 58 jaar zijn. De regering hoopt dat die maatregel, net als de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, een activerend effect zal hebben.

Met die maatregel wordt een plan uitgevoerd dat Open Vld in het regeerakkoord liet opnemen. Mathias De Clercq, Kamerlid voor de Vlaamse liberalen, benadrukt dat "België zich zo aansluit bij de Europese aanbevelingen voor een activerende arbeidsmarktpolitiek. In België daalde het aantal langdurige werklozen met 13.000 tussen 2011 en 2013. Daarmee ligt de langdurige werkloosheid met 2,1 procent onder het Europees gemiddelde van 2,5 procent."

De verschillende regeringen raakten het op 6 november niet eens over een competitiviteitspact. Onder meer het verschil in visie op de verlaging van de btw op elektriciteit maakte een akkoord onmogelijk. Wel bereikten de federale regering en de regeringen van de deelstaten een akkoord over de intensievere begeleiding van werklozen. De opvolgingstermijn van werkzoekenden wordt bijna gehalveerd. Schoolverlaters zullen na zes maanden worden opgeroepen door de RVA, jonge werklozen na negen maanden. Tot nu toe gebeurde dat na vijftien maanden. Werklozen tussen 22 en 55 jaar worden voortaan al vanaf twaalf maanden strikt opgevolgd, vroeger was dat 21 maanden. Bij een negatieve evaluatie wordt 25 procent van de uitkering ingehouden en bij herhaalde negatieve evaluaties volgt een volledige schorsing. Ook voor de 55-plussers wordt de controle opgevoerd. Nu wordt iedereen, ook bruggepensioneerden, tot zijn 55ste gecontroleerd op zoekgedrag. In 2016 zal dat tot 58 jaar zijn. De regering hoopt dat die maatregel, net als de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, een activerend effect zal hebben. Met die maatregel wordt een plan uitgevoerd dat Open Vld in het regeerakkoord liet opnemen. Mathias De Clercq, Kamerlid voor de Vlaamse liberalen, benadrukt dat "België zich zo aansluit bij de Europese aanbevelingen voor een activerende arbeidsmarktpolitiek. In België daalde het aantal langdurige werklozen met 13.000 tussen 2011 en 2013. Daarmee ligt de langdurige werkloosheid met 2,1 procent onder het Europees gemiddelde van 2,5 procent."