De ministeriële conferentie van de WTO in Genève zal, na 18 jaar onderhandelen, groen licht geven voor de toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie begin volgend jaar.

Het lidmaatschap zou, naar het voorbeeld van de dynamiek die in China loskwam toen dat land tien jaar geleden toetrad, noodzakelijke hervormingen en liberaliseringen moeten losweken. Zodat kwalijke sovjetpraktijken in de bureaucratie, willekeur en rechtsonzekerheid of zelfs fiscale afpersing van het 'wilde westen-kapitalisme' dat Rusland de voorbije jaren een kwalijk imago bezorgde eindelijk kunnen worden afgeschud.

70 procent van de in Rusland verkochte consumptiegoederen worden niet in het land geproduceerd; plaatselijke elites en lobby's vrezen dat een broodnodige diversificatie van de economie nog moeilijker wordt. Met lagere invoertarieven - gemiddeld 7,8 procent tegen een gemiddelde van 11 in 2011 - zal de import toenemen.

Anderzijds schat de Wereldbank dat de WTO de economische groei op relatief korte termijn met 3 procent omhoog zal stuwen, mede dank zij nieuwe buitenlandse investeringen. En die zijn nodig om het economisch weefsel te vernieuwen. Volgens de Russische centrale bank is de kapitaalvlucht in de loop van 2011 opgelopen van 25,3 tot 50,7 miljard euro.

Van 'BIC' naar BRIC
Rusland, dat in de eerste ambtstermijnen van Poetin uit zijn as herrees, werd sterker getroffen door de huidige financiële crisis dan de overige BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China): een zware inzinking van de industriële productie, financieel drooggevallen ondernemingen en een steile val van de koopkracht kenmerkten 2010. Zodat stilaan het letterwoord 'BIC' opdook en Rusland van het radarscherm van buitenlandse investeerders verdween.

De huidige crisis toont duidelijk hoe weinig gediversifieerd de economie, hoe verouderd het industrieel apparaat en hoe zwak het banksysteem nog zijn. De belangrijkste concessie - want de Russen waren harde onderhandelaars die maar mondjesmaat en in de tijd gespreid hun tarieven willen verlagen - is volgens experts, markttoegang voor buitenlandse dienstenaanbieders en banken.

Meer rechtszekerheid
WTO-lidmaatschap kan buitenlandse investeerders gerust stellen. De invoer van kwaliteitsvolle uitrustingsgoederen, machines en technologie moeten Russische bedrijven helpen innoveren en competitief maken.

Belangrijk is dat klachten van buitenlandse invoerders over bescherming van intellectuele eigendomsrechten en lastige fytosanitaire controles voor export van voedingproducten naar Rusland voortaan aangevocht kunnen worden voor de WTO. Voor André De Rijck van Flanders Investment & Trade is de invoering van gelijke standaarden en normen een doorbraak. (EBR)

De ministeriële conferentie van de WTO in Genève zal, na 18 jaar onderhandelen, groen licht geven voor de toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie begin volgend jaar. Het lidmaatschap zou, naar het voorbeeld van de dynamiek die in China loskwam toen dat land tien jaar geleden toetrad, noodzakelijke hervormingen en liberaliseringen moeten losweken. Zodat kwalijke sovjetpraktijken in de bureaucratie, willekeur en rechtsonzekerheid of zelfs fiscale afpersing van het 'wilde westen-kapitalisme' dat Rusland de voorbije jaren een kwalijk imago bezorgde eindelijk kunnen worden afgeschud. 70 procent van de in Rusland verkochte consumptiegoederen worden niet in het land geproduceerd; plaatselijke elites en lobby's vrezen dat een broodnodige diversificatie van de economie nog moeilijker wordt. Met lagere invoertarieven - gemiddeld 7,8 procent tegen een gemiddelde van 11 in 2011 - zal de import toenemen. Anderzijds schat de Wereldbank dat de WTO de economische groei op relatief korte termijn met 3 procent omhoog zal stuwen, mede dank zij nieuwe buitenlandse investeringen. En die zijn nodig om het economisch weefsel te vernieuwen. Volgens de Russische centrale bank is de kapitaalvlucht in de loop van 2011 opgelopen van 25,3 tot 50,7 miljard euro. Van 'BIC' naar BRIC Rusland, dat in de eerste ambtstermijnen van Poetin uit zijn as herrees, werd sterker getroffen door de huidige financiële crisis dan de overige BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China): een zware inzinking van de industriële productie, financieel drooggevallen ondernemingen en een steile val van de koopkracht kenmerkten 2010. Zodat stilaan het letterwoord 'BIC' opdook en Rusland van het radarscherm van buitenlandse investeerders verdween. De huidige crisis toont duidelijk hoe weinig gediversifieerd de economie, hoe verouderd het industrieel apparaat en hoe zwak het banksysteem nog zijn. De belangrijkste concessie - want de Russen waren harde onderhandelaars die maar mondjesmaat en in de tijd gespreid hun tarieven willen verlagen - is volgens experts, markttoegang voor buitenlandse dienstenaanbieders en banken. Meer rechtszekerheid WTO-lidmaatschap kan buitenlandse investeerders gerust stellen. De invoer van kwaliteitsvolle uitrustingsgoederen, machines en technologie moeten Russische bedrijven helpen innoveren en competitief maken. Belangrijk is dat klachten van buitenlandse invoerders over bescherming van intellectuele eigendomsrechten en lastige fytosanitaire controles voor export van voedingproducten naar Rusland voortaan aangevocht kunnen worden voor de WTO. Voor André De Rijck van Flanders Investment & Trade is de invoering van gelijke standaarden en normen een doorbraak. (EBR)