Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag. 'Vermoedelijk ligt de groei dit jaar wel lager', zegt econoom Bart Van Craeynest.

In 2018 zijn er in ons land 46.857 jobs bijgekomen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 42.000. Belangrijk: het gaat daarbij om het aantal 'voltijdse equivalenten'. In 82 procent van de gevallen gaat het effectief om een voltijdse job. De 18 procent andere zijn verdeeld over meerdere deeltijdse jobs. Het gros van de banen - bijna 43.000 - werd gecreëerd in de privésector.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) wijst daarvoor naar de lastenverlagingen die de regering heeft doorgevoerd. Zo zijn de werkgeversbijdragen gedaald van 30 naar 25 procent. 'En we zien het effect. Nog nooit waren er zoveel Belgen aan de slag als vandaag', aldus De Block. Het aantal nieuwe jobs stijgt al jaren. Sinds het aantreden van de regering-Michel staat de teller op 189.233 extra jobs.

Maar 2018 is waarschijnlijk het laatste jaar waarin de jobgroei groter is dan het voorgaande. 'Alle prognoses geven aan dat de internationale conjunctuur verslapt, door onzekerheid rond handelsoorlogen en de brexit en door de afkoeling van de Chinese en Duitse economie', zegt hoofdeconoom Bart Van Craeynest van Voka. 'Gezien België een speelbal is van de internationale conjunctuur, zal de groei vermoedelijk lager liggen dan de voorgaande jaren. Toch moeten we niet dramatiseren. Ondanks het feit dat er dit jaar al 6.000 afvloeiingen zijn aangekondigd, zullen er nog altijd meer jobs bijkomen dan er verdwijnen.'

Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag. 'Vermoedelijk ligt de groei dit jaar wel lager', zegt econoom Bart Van Craeynest.In 2018 zijn er in ons land 46.857 jobs bijgekomen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 42.000. Belangrijk: het gaat daarbij om het aantal 'voltijdse equivalenten'. In 82 procent van de gevallen gaat het effectief om een voltijdse job. De 18 procent andere zijn verdeeld over meerdere deeltijdse jobs. Het gros van de banen - bijna 43.000 - werd gecreëerd in de privésector. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) wijst daarvoor naar de lastenverlagingen die de regering heeft doorgevoerd. Zo zijn de werkgeversbijdragen gedaald van 30 naar 25 procent. 'En we zien het effect. Nog nooit waren er zoveel Belgen aan de slag als vandaag', aldus De Block. Het aantal nieuwe jobs stijgt al jaren. Sinds het aantreden van de regering-Michel staat de teller op 189.233 extra jobs. Maar 2018 is waarschijnlijk het laatste jaar waarin de jobgroei groter is dan het voorgaande. 'Alle prognoses geven aan dat de internationale conjunctuur verslapt, door onzekerheid rond handelsoorlogen en de brexit en door de afkoeling van de Chinese en Duitse economie', zegt hoofdeconoom Bart Van Craeynest van Voka. 'Gezien België een speelbal is van de internationale conjunctuur, zal de groei vermoedelijk lager liggen dan de voorgaande jaren. Toch moeten we niet dramatiseren. Ondanks het feit dat er dit jaar al 6.000 afvloeiingen zijn aangekondigd, zullen er nog altijd meer jobs bijkomen dan er verdwijnen.'