De Europese commissie, die de eerste ontwerpbegroting van de nieuwe populistische regering vorige maand afkeurde, wil geen commentaar geven maar heeft de documenten openbaar gemaakt. Uit die vrijgegeven documenten blijkt dat Rome een uitzondering van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) vraagt voor speciale uitgaven in verband met stormschade en de heropbouw van de in augustus ingestorte Morandi-brug in Genua.

Wat het stormweer betreft heeft de Italiaanse minister het over 'zeer zware kosten in termen van slachtoffers en schade', waardoor Italië een 'buitengewoon interventieplan' op touw moest zetten. De instorting van de Morandibrug in Genua deze zomer, waarbij 43 doden vielen, vormde dan weer de aanleiding tot een 'buitengewoon onderhoudsplan' van het wegennet. 'Voor deze doelstelling wijdt de begrotingswet in 2019 een miljard euro, specifiek aan de beveiliging en het onderhoud van de wegeninfrastructuur, waaronder viaducten, bruggen en tunnels', aldus Tria.

Ook stelt Tria dat Italië door privatisering van onroerend goed 1 procent van het bbp aan inkomsten zal genereren die worden gebruikt om de staatsschuld te verminderen. Italië handhaaft het begrotingstekort op 2,4 procent van het bbp en haar verwachte groeicijfer van 1,5 procent. Naar verwachting komt de commissie volgende week met een nieuw oordeel.

De Europese commissie, die de eerste ontwerpbegroting van de nieuwe populistische regering vorige maand afkeurde, wil geen commentaar geven maar heeft de documenten openbaar gemaakt. Uit die vrijgegeven documenten blijkt dat Rome een uitzondering van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) vraagt voor speciale uitgaven in verband met stormschade en de heropbouw van de in augustus ingestorte Morandi-brug in Genua.Wat het stormweer betreft heeft de Italiaanse minister het over 'zeer zware kosten in termen van slachtoffers en schade', waardoor Italië een 'buitengewoon interventieplan' op touw moest zetten. De instorting van de Morandibrug in Genua deze zomer, waarbij 43 doden vielen, vormde dan weer de aanleiding tot een 'buitengewoon onderhoudsplan' van het wegennet. 'Voor deze doelstelling wijdt de begrotingswet in 2019 een miljard euro, specifiek aan de beveiliging en het onderhoud van de wegeninfrastructuur, waaronder viaducten, bruggen en tunnels', aldus Tria.Ook stelt Tria dat Italië door privatisering van onroerend goed 1 procent van het bbp aan inkomsten zal genereren die worden gebruikt om de staatsschuld te verminderen. Italië handhaaft het begrotingstekort op 2,4 procent van het bbp en haar verwachte groeicijfer van 1,5 procent. Naar verwachting komt de commissie volgende week met een nieuw oordeel.