"We moeten snel concretiseren waar en hoe we de verpakking zullen doorvoeren. In tegenstelling tot de andere grote Antwerpse dossier zal het geen twintig jaar duren eer we starten, maar komt het dossier in een hogere versnelling. Dat moet mogelijk zijn binnen vijf tot zeven jaar. Ook intendant Alexander D'hooghe denkt er zo over."

Professor D'hooghe (MIT Center for Advanced Urbanism in Boston) werkt in opdracht van de Vlaamse regering aan de analyse van dit dossier in samenspraak met de stad Antwerpen, de ontwikkelingsmaatschappij BAM en de actiegroepen. Hij en Van de Velde presenteren het verhaal van de verkapping vandaag (woensdag) op de Antwerpse dag op de MIPIM-vastgoedbeurs in Cannes. "Ook internationale investeerders zijn in dit verhaal geïnteresseerd", weet Van de Velde. "Het kan de districten Berchem en Borgerhout aantrekkelijker maken van de stadsontwikkeling, omdat er ruimte vrijkomt en groen zijn plaats krijgt."

Verzadigde stad

In die districten ligt de toekomst van de Antwerpse stadsontwikkeling, meent de schepen. Dat verhaal wordt in Cannes uit de doeken gedaan door de recent aangeduide Stadsbouwmeester professor Christian Rapp (architectuur Eindhoven). "De stad Antwerpen wordt stilaan verzadigd", voorspelt Van de Velde. "Door de demografische ontwikkelingen is er geen andere optie dan nieuwe gebieden te ontwijkkelen. Dat gebeurt het best door de herontwikkeling van de kernen van de Antwerpse districten, die meestal nog over voldoende groene ruimte beschikken om aantrekkelijk te zijn en toch dicht bij de stad liggen."

Essentieel in dat verhaal is dat het openbaar vervoer fundamenteel anders wordt georganiseerd. Bussen en trams lopen vandaag via het centrum, dat zo nodeloos verkeer moet verteren. "Bovendien kost dat zoveel tijd, dat de potentiele gebruikers de openbarevervoersmodi links laten liggen", aldus Van de Velde.

Naast de al genoemde dossiers wordt op 'Antwerp, a small city with big development ideas' ook Blue Gate voorgesteld aan het MIPIM-publiek. Dat is de ontwikkeling van de vervuilde industriële site aan Petroleum Zuid tot een multifunctioneel vastgoedproject (onder meer residentieel, logistiek en industrieel). "Door de aanduiding van DEME en Bopro komt er schot in de zaak", voorspelt Van de Velde. "De eerste is een specialist in de sanering van gronden, de basis van het verhaal op Petroleum Zuid. Bopro kan dan als specialist in bouw- en ontwikkelingsprocessen zijn knowhow ter beschikking stellen om nieuwe partners voor de verschillende vastgoedpijlers te vinden. Collega Philip Heylen (CD&V, Economie) heeft er een hele kluif aan, maar het is een prachtig dossier."

"We moeten snel concretiseren waar en hoe we de verpakking zullen doorvoeren. In tegenstelling tot de andere grote Antwerpse dossier zal het geen twintig jaar duren eer we starten, maar komt het dossier in een hogere versnelling. Dat moet mogelijk zijn binnen vijf tot zeven jaar. Ook intendant Alexander D'hooghe denkt er zo over."Professor D'hooghe (MIT Center for Advanced Urbanism in Boston) werkt in opdracht van de Vlaamse regering aan de analyse van dit dossier in samenspraak met de stad Antwerpen, de ontwikkelingsmaatschappij BAM en de actiegroepen. Hij en Van de Velde presenteren het verhaal van de verkapping vandaag (woensdag) op de Antwerpse dag op de MIPIM-vastgoedbeurs in Cannes. "Ook internationale investeerders zijn in dit verhaal geïnteresseerd", weet Van de Velde. "Het kan de districten Berchem en Borgerhout aantrekkelijker maken van de stadsontwikkeling, omdat er ruimte vrijkomt en groen zijn plaats krijgt."In die districten ligt de toekomst van de Antwerpse stadsontwikkeling, meent de schepen. Dat verhaal wordt in Cannes uit de doeken gedaan door de recent aangeduide Stadsbouwmeester professor Christian Rapp (architectuur Eindhoven). "De stad Antwerpen wordt stilaan verzadigd", voorspelt Van de Velde. "Door de demografische ontwikkelingen is er geen andere optie dan nieuwe gebieden te ontwijkkelen. Dat gebeurt het best door de herontwikkeling van de kernen van de Antwerpse districten, die meestal nog over voldoende groene ruimte beschikken om aantrekkelijk te zijn en toch dicht bij de stad liggen."Essentieel in dat verhaal is dat het openbaar vervoer fundamenteel anders wordt georganiseerd. Bussen en trams lopen vandaag via het centrum, dat zo nodeloos verkeer moet verteren. "Bovendien kost dat zoveel tijd, dat de potentiele gebruikers de openbarevervoersmodi links laten liggen", aldus Van de Velde. Naast de al genoemde dossiers wordt op 'Antwerp, a small city with big development ideas' ook Blue Gate voorgesteld aan het MIPIM-publiek. Dat is de ontwikkeling van de vervuilde industriële site aan Petroleum Zuid tot een multifunctioneel vastgoedproject (onder meer residentieel, logistiek en industrieel). "Door de aanduiding van DEME en Bopro komt er schot in de zaak", voorspelt Van de Velde. "De eerste is een specialist in de sanering van gronden, de basis van het verhaal op Petroleum Zuid. Bopro kan dan als specialist in bouw- en ontwikkelingsprocessen zijn knowhow ter beschikking stellen om nieuwe partners voor de verschillende vastgoedpijlers te vinden. Collega Philip Heylen (CD&V, Economie) heeft er een hele kluif aan, maar het is een prachtig dossier."