Dienstencheques worden gebruikt voor huishoudelijk werk, zorgen voor laaggeschoolde jobs en laten toe dat tweeverdieners arbeid en gezin kunnen combineren.

In afwachting van de concrete overdracht van de bevoegdheden heeft de federale overheid het stelsel nog snel bijgestuurd, waardoor de regionalisering eigenlijk wordt uitgehold. De federale regering wil de wettelijke mogelijkheid benutten dat 60 procent van de nieuw aangeworven werknemers in dienstenchequebedrijven leefloners of werklozen zijn.

Werkgeversorganisatie Voka is daar niet over te spreken omdat dat de toekomstige Vlaamse bevoegdheden uitholt en extra administratieve lasten meebrengt. Bovendien hebben dienstenchequebedrijven het nu al zeer moeilijk om werklozen en leefloners te rekruteren, waardoor ze op zoek gaan naar buitenlandse arbeidskrachten. Momenteel werken 140.000 mensen in dienstenchequebedrijven, van wie 82.000 in Vlaanderen. Bijna een kwart van de werknemers heeft een vreemde nationaliteit. De Polen zijn met bijna 10.000 zeer sterk vertegenwoordigd. Veeleer dan in opgelegde quota's ziet Voka heil in RSZ-kortingen, een doelgroepenbeleid en een nog betere activering. (A.M.)

Dienstencheques worden gebruikt voor huishoudelijk werk, zorgen voor laaggeschoolde jobs en laten toe dat tweeverdieners arbeid en gezin kunnen combineren. In afwachting van de concrete overdracht van de bevoegdheden heeft de federale overheid het stelsel nog snel bijgestuurd, waardoor de regionalisering eigenlijk wordt uitgehold. De federale regering wil de wettelijke mogelijkheid benutten dat 60 procent van de nieuw aangeworven werknemers in dienstenchequebedrijven leefloners of werklozen zijn. Werkgeversorganisatie Voka is daar niet over te spreken omdat dat de toekomstige Vlaamse bevoegdheden uitholt en extra administratieve lasten meebrengt. Bovendien hebben dienstenchequebedrijven het nu al zeer moeilijk om werklozen en leefloners te rekruteren, waardoor ze op zoek gaan naar buitenlandse arbeidskrachten. Momenteel werken 140.000 mensen in dienstenchequebedrijven, van wie 82.000 in Vlaanderen. Bijna een kwart van de werknemers heeft een vreemde nationaliteit. De Polen zijn met bijna 10.000 zeer sterk vertegenwoordigd. Veeleer dan in opgelegde quota's ziet Voka heil in RSZ-kortingen, een doelgroepenbeleid en een nog betere activering. (A.M.)