De federale regering kreeg eind vorig jaar een waarschuwing van de Europese Commissie. Naast de hoge Belgische staatsschuld hekelde de Commissie onder meer de beperkte inspanning om de begroting structureel gezonder te maken, volgens haar slechts met 0,4 procent.

De regering hield echter vast aan 0,7 procent. Ze wees daarbij op extra inkomsten uit de strijd tegen fiscale en sociale fraude en argumenteerde ook dat maatregelen rond pensioenspaarfiscaliteit en de liquidatiebonus wel degelijk structureel zijn.

'Op koers'

Ook het Planbureau spreekt nu opnieuw van 0,7 procent, zegt Van Overtveldt. Het structurele tekort (dus uitgezuiverd van conjunctuurschommelingen en eenmalige ingrepen) komt daarmee uit op 2,4 procent. Het nominale tekort blijft met 2,7 procent dan weer onder de Europees belangrijke drempel van 3 procent.

'Het Planbureau bevestigt hiermee dat de budgettaire doelstellingen van de regering op koers zitten. Deze cijfers betekenen, tegen een moeilijke economische achtergrond, een bemoedigende prognose met het oog op de evaluatie van het budget door Europa.'

'Fiscale druk daalt'

Voorts blijkt volgens Van Overtveldt uit het rapport dat de groeivooruitzichten op 1 procent blijven en dat de fiscale druk daalt. Bovendien zou de particuliere consumptie met 1,4 procent sterker groeien dan vorig jaar (0,9 procent).

Volgens Van Overtveldt is dat te wijten aan een stijging van het reëel beschikbaar gezinsinkomen, die hij toeschrijft aan 'voorziene lastenverlagingen' zoals de verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskosten. De overheid consumeert dan weer iets minder (-0,1 procent, wat een gevolg is van 'de diverse besparingsmaatregelen'.

De federale regering kreeg eind vorig jaar een waarschuwing van de Europese Commissie. Naast de hoge Belgische staatsschuld hekelde de Commissie onder meer de beperkte inspanning om de begroting structureel gezonder te maken, volgens haar slechts met 0,4 procent. De regering hield echter vast aan 0,7 procent. Ze wees daarbij op extra inkomsten uit de strijd tegen fiscale en sociale fraude en argumenteerde ook dat maatregelen rond pensioenspaarfiscaliteit en de liquidatiebonus wel degelijk structureel zijn. Ook het Planbureau spreekt nu opnieuw van 0,7 procent, zegt Van Overtveldt. Het structurele tekort (dus uitgezuiverd van conjunctuurschommelingen en eenmalige ingrepen) komt daarmee uit op 2,4 procent. Het nominale tekort blijft met 2,7 procent dan weer onder de Europees belangrijke drempel van 3 procent. 'Het Planbureau bevestigt hiermee dat de budgettaire doelstellingen van de regering op koers zitten. Deze cijfers betekenen, tegen een moeilijke economische achtergrond, een bemoedigende prognose met het oog op de evaluatie van het budget door Europa.' Voorts blijkt volgens Van Overtveldt uit het rapport dat de groeivooruitzichten op 1 procent blijven en dat de fiscale druk daalt. Bovendien zou de particuliere consumptie met 1,4 procent sterker groeien dan vorig jaar (0,9 procent). Volgens Van Overtveldt is dat te wijten aan een stijging van het reëel beschikbaar gezinsinkomen, die hij toeschrijft aan 'voorziene lastenverlagingen' zoals de verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskosten. De overheid consumeert dan weer iets minder (-0,1 procent, wat een gevolg is van 'de diverse besparingsmaatregelen'.