De regering heeft een wetsontwerp klaar waardoor buitenlanders niet langer hun geld verborgen kunnen houden - bij een Belgische bank - voor de fiscus van het land waar ze inwoner zijn. Daarbij wil de regering vermijden dat België opnieuw op de "grijze lijst" van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) terechtkomt.

Ons land was van de grijze lijst verdwenen na akkoorden met verscheidene landen over de uitwisseling van onder meer bankgegevens.

Ondertussen zijn er 42 dergelijke akkoorden, maar nog geen enkel daarvan is al in werking getreden. Uitgerekend op dit moment controleert de OESO of de Belgische wetgeving voldoet aan de internationale standaarden. In mei volgt een definitief verslag.

De regering heeft een wetsontwerp klaar waardoor buitenlanders niet langer hun geld verborgen kunnen houden - bij een Belgische bank - voor de fiscus van het land waar ze inwoner zijn. Daarbij wil de regering vermijden dat België opnieuw op de "grijze lijst" van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) terechtkomt. Ons land was van de grijze lijst verdwenen na akkoorden met verscheidene landen over de uitwisseling van onder meer bankgegevens. Ondertussen zijn er 42 dergelijke akkoorden, maar nog geen enkel daarvan is al in werking getreden. Uitgerekend op dit moment controleert de OESO of de Belgische wetgeving voldoet aan de internationale standaarden. In mei volgt een definitief verslag.