Tegen het einde van de zomer moeten concrete maatregelen op tafel liggen om die tweede pijler te veralgemenen. Ook moeten vraagtekens over de financiering ervan worden weggewerkt.

Bij werkgevers heerste lange tijd bezorgdheid over de 80 procentregel. Die bepaalde dat de sociale bijdragen om het pensioenfonds te financieren slechts fiscaal aftrekbaar zijn als het pensioen van de tweede pijler en de eerste pijler (het wettelijk pensioen) samen niet hoger zijn dan 80 procent van het laatste brutoloon. Stortingen boven die grens zouden dus fiscaal ontmoedigd worden.

De regering was er ook voorstander van een reëel plafond in te voeren, dat zou overeenkomen met het maximumpensioen in de openbare sector (73.930 euro per jaar). Stortingen voor het pensioenfonds boven die grens zouden niet meer fiscaal aftrekbaar zijn via de vennootschapsbelasting. Lobbywerk van het VBO heeft geleid tot de afschaffing van die maatregel. In de plaats komt een parafiscale maatregel: een bijzondere bijdrage op de patronale premies die gestort worden voor hoge aanvullende pensioenen. De precieze modaliteiten moeten de komende weken en maanden nog worden vastgelegd. (A.M.)

Tegen het einde van de zomer moeten concrete maatregelen op tafel liggen om die tweede pijler te veralgemenen. Ook moeten vraagtekens over de financiering ervan worden weggewerkt. Bij werkgevers heerste lange tijd bezorgdheid over de 80 procentregel. Die bepaalde dat de sociale bijdragen om het pensioenfonds te financieren slechts fiscaal aftrekbaar zijn als het pensioen van de tweede pijler en de eerste pijler (het wettelijk pensioen) samen niet hoger zijn dan 80 procent van het laatste brutoloon. Stortingen boven die grens zouden dus fiscaal ontmoedigd worden. De regering was er ook voorstander van een reëel plafond in te voeren, dat zou overeenkomen met het maximumpensioen in de openbare sector (73.930 euro per jaar). Stortingen voor het pensioenfonds boven die grens zouden niet meer fiscaal aftrekbaar zijn via de vennootschapsbelasting. Lobbywerk van het VBO heeft geleid tot de afschaffing van die maatregel. In de plaats komt een parafiscale maatregel: een bijzondere bijdrage op de patronale premies die gestort worden voor hoge aanvullende pensioenen. De precieze modaliteiten moeten de komende weken en maanden nog worden vastgelegd. (A.M.)