De federale regering-Michel zit straks een jaar in het zadel. De coalitie mag dan wel nooit eerder gezien zijn, de beleidsploeg heeft geen sociaaleconomische revolutie ontketend. Maar, in tegenstelling tot wat hier en daar wordt beweerd, verschilt ze grondig van de vorige regering onder leiding van Elio Di Ruo (PS). De versterking van het concurrentievermogen van de ondernemingen was nooit een prioriteit van de vorige regering. Slechts onder druk van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) werd in 2013 een competitiviteitspact gesloten.

'Regering-Michel moet versnelling hoger schakelen'

Charles Michel en co leggen wél de klemtoon op de concurrentiekracht. En dat is positief. Naast de indexsprong is er tegen 2020 in een budget van 2,8 miljard euro voor loonkostenverlagingen voorzien. Iets meer dan 2 miljard euro gaat naar een geleidelijke verlaging van de werkgeversbijdragen tot 25 procent. Ook al bedraagt de historische Belgische loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden tegen het einde van de legislatuur wellicht nog altijd 10 procent, de bedrijven hebben in elk geval ademruimte gekregen.

Maar op een ander domein moet deze regering dringend een paar versnellingen hoger schakelen. Het begrotingstekort blijft flirten met de 3 procent en dat is een groot probleem. De voorbije jaren heeft België minder bespaard dan andere EU-landen en dat laat zich voelen. Er zal de komende jaren aanhoudend moeten worden gewerkt aan een daling van de overheidsuitgaven. Het overheidsbeslag daalt dit jaar amper met 1 procentpunt tot 53,4 procent. Tegen het einde van de legislatuur zouden de overheidsuitgaven nog altijd boven de 50 procent liggen. De regering-Michel moet zich tot doel stellen om die tegen 2019 te doen dalen tot 49 procent, het gemiddelde van de eurozone.

De federale regering-Michel zit straks een jaar in het zadel. De coalitie mag dan wel nooit eerder gezien zijn, de beleidsploeg heeft geen sociaaleconomische revolutie ontketend. Maar, in tegenstelling tot wat hier en daar wordt beweerd, verschilt ze grondig van de vorige regering onder leiding van Elio Di Ruo (PS). De versterking van het concurrentievermogen van de ondernemingen was nooit een prioriteit van de vorige regering. Slechts onder druk van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) werd in 2013 een competitiviteitspact gesloten. Charles Michel en co leggen wél de klemtoon op de concurrentiekracht. En dat is positief. Naast de indexsprong is er tegen 2020 in een budget van 2,8 miljard euro voor loonkostenverlagingen voorzien. Iets meer dan 2 miljard euro gaat naar een geleidelijke verlaging van de werkgeversbijdragen tot 25 procent. Ook al bedraagt de historische Belgische loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden tegen het einde van de legislatuur wellicht nog altijd 10 procent, de bedrijven hebben in elk geval ademruimte gekregen. Maar op een ander domein moet deze regering dringend een paar versnellingen hoger schakelen. Het begrotingstekort blijft flirten met de 3 procent en dat is een groot probleem. De voorbije jaren heeft België minder bespaard dan andere EU-landen en dat laat zich voelen. Er zal de komende jaren aanhoudend moeten worden gewerkt aan een daling van de overheidsuitgaven. Het overheidsbeslag daalt dit jaar amper met 1 procentpunt tot 53,4 procent. Tegen het einde van de legislatuur zouden de overheidsuitgaven nog altijd boven de 50 procent liggen. De regering-Michel moet zich tot doel stellen om die tegen 2019 te doen dalen tot 49 procent, het gemiddelde van de eurozone.