750 miljoen euro heeft de regering-Di Rupo gevonden om de begroting 2013 op koers te houden.

Maar tegelijk werd al een zoektocht naar extra inkomsten en besparingen afgerond met het oog op de begrotingsopmaak 2014. Er werden afspraken gemaakt voor een inspanning van 2,4 miljard euro.

Het begrotingsakkoord 2013-2014 ligt in de lijn van vroegere budgettaire operaties van deze regering. Enerzijds worden er vooral nieuwe inkomsten gevonden (extra accijnzen, een 'fairness taks' of een minimumbelasting voor bedrijven, btw voor advocaten,...) en anderzijds wordt aan de uitgavenkant gewerkt. Open VLD benadrukt dat het gewicht van de uitgaven hoger is dan de nieuwe inkomsten, maar de extra besparingen moeten genuanceerd worden. Ze zijn eigenlijk de reële effecten van de maatregelen die de regering-Di Rupo bij haar vorming genomen heeft, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.

En dan zijn er de maatregelen in de gezondheidszorg, die een daling van de uitgaven worden genoemd maar eigenlijk neerkomen op een minder snelle stijging. Dit en volgend jaar wordt in de sociale zekerheid 1 miljard euro bespaard. Of 1,2 procent van de totale RSZ-uitgaven van 80 miljard euro.

Geen indrukwekkende operatie, als we weten dat de behoeften van de sociale zekerheid sinds 2007 met meer dan 30 procent zijn gestegen. De regering keert de trend van de uitgavenstijgingen niet om. Sinds 2007 zijn de overheidsuitgaven in België (vooral alle niveaus) gestegen met 27 procent. In de rest van de eurozone is dat slechts 13 procent.

750 miljoen euro heeft de regering-Di Rupo gevonden om de begroting 2013 op koers te houden.Maar tegelijk werd al een zoektocht naar extra inkomsten en besparingen afgerond met het oog op de begrotingsopmaak 2014. Er werden afspraken gemaakt voor een inspanning van 2,4 miljard euro. Het begrotingsakkoord 2013-2014 ligt in de lijn van vroegere budgettaire operaties van deze regering. Enerzijds worden er vooral nieuwe inkomsten gevonden (extra accijnzen, een 'fairness taks' of een minimumbelasting voor bedrijven, btw voor advocaten,...) en anderzijds wordt aan de uitgavenkant gewerkt. Open VLD benadrukt dat het gewicht van de uitgaven hoger is dan de nieuwe inkomsten, maar de extra besparingen moeten genuanceerd worden. Ze zijn eigenlijk de reële effecten van de maatregelen die de regering-Di Rupo bij haar vorming genomen heeft, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. En dan zijn er de maatregelen in de gezondheidszorg, die een daling van de uitgaven worden genoemd maar eigenlijk neerkomen op een minder snelle stijging. Dit en volgend jaar wordt in de sociale zekerheid 1 miljard euro bespaard. Of 1,2 procent van de totale RSZ-uitgaven van 80 miljard euro. Geen indrukwekkende operatie, als we weten dat de behoeften van de sociale zekerheid sinds 2007 met meer dan 30 procent zijn gestegen. De regering keert de trend van de uitgavenstijgingen niet om. Sinds 2007 zijn de overheidsuitgaven in België (vooral alle niveaus) gestegen met 27 procent. In de rest van de eurozone is dat slechts 13 procent.