Een woning in België wordt belast op basis van het kadastraal inkomen (KI), een schatting op basis van de fictieve huurinkomsten uit 1975. Woningen in het buitenland worden belast op de reële huurinkomsten of huurwaarde. Die is veel hoger dan het KI, dat achterhaalde huurinkomsten hanteert.
...

Een woning in België wordt belast op basis van het kadastraal inkomen (KI), een schatting op basis van de fictieve huurinkomsten uit 1975. Woningen in het buitenland worden belast op de reële huurinkomsten of huurwaarde. Die is veel hoger dan het KI, dat achterhaalde huurinkomsten hanteert.Volgens het nieuwe voorstel herberekent de fiscus de waarde van de buitenlandse woning, alsof die evenveel waard zou zijn als in 1975. Dat gebeurt op basis van de venale waarde (de normale verkoopwaarde) of de aankoopprijs, als daar geen duidelijkheid over is. Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer: "Er komt geen einde aan het kadastraal inkomen in België, zoals sommige fiscalisten beweerden dat moest gebeuren om aan de Europese bezwaren te beantwoorden. Integendeel zelfs, met dit voorstel exporteert de regering het kadastraal inkomen naar het buitenland. Door een fictieve waardevermindering door te voeren en zo de fiscale grondslag te verlagen, is de belasting van woningen in België en in het buitenland nu even hoog, of beter gezegd: even laag. Daarmee is de discriminatie beëindigd."Eén en ander vergt wel een grondige organisatie. "150.000 eigenaars van een woning in het buitenland zullen een brief van de fiscus in de bus krijgen ", zegt Wellens. "Die vraagt inlichtingen over het adres van de woning, het type (villa, appartement, huis) en de normale verkoopwaarde. Als die niet bekend is, volstaat de prijs en het jaar van de aankoop. Dan herberekent de fiscus volgens een aangepaste coëfficiënt per jaar de fictieve waarde en inkomsten. De eigenaars van die tegoeden zullen dus minder belastingen betalen dan vroeger en er is meer rechtszekerheid." Hij berekende al dat iemand met een inkomen van 50.000 euro en een buitenlandse woning met een reëel jaarinkomen van 5000 euro 174 euro minder belastingen zal betalen."Dit voorstel lijkt wel een subsidie voor fiscalisten, omdat het veel extra advieswerk creëert", voorspelt Koen Van Duyse, vennoot bij het in belasting gespecialiseerde advocatenkantoor Tiberghien. "De opbrengst van deze belasting is peanuts. Die woningen worden al in het buitenland belast. Omdat er meestal een dubbelbelastingverdrag is, wordt die in ons land geen tweede keer belast. Door die buitenlandse inkomsten, kan de belastingplichtige eventueel in een hogere belastingschijf terechtkomen. Iemand met een woning in het buitenland zal echter dikwijls al aan het hoogste tarief worden belast. Het was veel eenvoudiger geweest de belasting van buitenlandse woningen af te schaffen in afwachting van de fiscale hervorming, die deze regering wil doorvoeren. Nu zet men een hele administratieve machine op poten en worden eigenaars met advieskosten opgezadeld, terwijl het sop de kool niet waard is."