1. Een uniforme heffing op alle vermogenswinsten

België belast sommige vermogenswinsten amper of niet, zoals meerwaarden op aandelen en reële huurinkomsten. Andere roerende vermogens worden wel belast, maar met zeer uiteenlopende tarieven. Voor dividenden geldt een tarief van 27 procent. Maar dividenden uit nieuwe kmo-aandelen worden, afhankelijk van het jaar van de toekenning van de inkomsten, tegen 15 of 20 procent belast. Op intresten uit spaardeposito's wordt 15 procent geheven, al is de eerste 1880 euro vrijgesteld. Voor staatsbons geldt dan weer 27 procent, maar slechts 15 procent voor de staatsbons uitgegeven tussen 22 november 2011 en 4 december 2011, de zogenoemde 'Leterme bon'. Ook voor tak21- en tak23-producten gelden verschillende tarieven.
...