"De belangrijkste conclusie uit het OESO-rapport over de sociaal-economische toestand van België is dat de structurele hervormingen en de begrotingsinspanningen op termijn zullen leiden tot hogere economische groei. En die is nodig om onze welvaart te beschermen. Als de groei in de eurozone terug aantrekt, dan zal ons land klaar zijn om aan te haken." Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in een reactie op de publicatie van het OESO-rapport over België woensdag.

Meerjarenplan

"De OESO bevestigt dat het meerjarenplan van de nieuwe federale regering grotendeels in lijn ligt met de OESO-aanbevelingen", stel minister Van Overtveldt vast. "Met dat meerjarenplan gaat de regering voor een begroting in evenwicht, een verbetering van de tewerkstelling en een boost voor de concurrentiekracht." "De OESO ziet die concurrentiekracht toenemen door de indexsprong en de verlaging van de werkgeversbijdragen, en heeft lof voor het feit dat de structurele maatregelen in 2015 zich focussen op besparingen", vervolgt de minister van Financiën. "Ook de hervorming van de pensioenen is voor de OESO een essentieel onderdeel om de overheidsfinanciën op lange termijn opnieuw gezond te maken."

Tax shift

Wat de tax shift betreft, zegt Van Overtveldt: "Ook hier levert de regering inspanningen om aan de aanbevelingen te voldoen. Bovenop de tax shift van 2 miljard euro die al in uitvoering is, zullen we op korte termijn zorgen voor een bijkomend pakket dat de lasten op arbeid moet verlagen. Om die shift mogelijk te maken kijkt de OESO, net zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), naar minder groeiverstorende belastingen, met name die op vervuiling en consumptie, naast het in overweging nemen van extra belastingen op kapitaal. We nemen akte van die aanbevelingen en zetten de voorbereiding van de tweede tax shift voort." (Belga/BO)

"De belangrijkste conclusie uit het OESO-rapport over de sociaal-economische toestand van België is dat de structurele hervormingen en de begrotingsinspanningen op termijn zullen leiden tot hogere economische groei. En die is nodig om onze welvaart te beschermen. Als de groei in de eurozone terug aantrekt, dan zal ons land klaar zijn om aan te haken." Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in een reactie op de publicatie van het OESO-rapport over België woensdag. "De OESO bevestigt dat het meerjarenplan van de nieuwe federale regering grotendeels in lijn ligt met de OESO-aanbevelingen", stel minister Van Overtveldt vast. "Met dat meerjarenplan gaat de regering voor een begroting in evenwicht, een verbetering van de tewerkstelling en een boost voor de concurrentiekracht." "De OESO ziet die concurrentiekracht toenemen door de indexsprong en de verlaging van de werkgeversbijdragen, en heeft lof voor het feit dat de structurele maatregelen in 2015 zich focussen op besparingen", vervolgt de minister van Financiën. "Ook de hervorming van de pensioenen is voor de OESO een essentieel onderdeel om de overheidsfinanciën op lange termijn opnieuw gezond te maken." Wat de tax shift betreft, zegt Van Overtveldt: "Ook hier levert de regering inspanningen om aan de aanbevelingen te voldoen. Bovenop de tax shift van 2 miljard euro die al in uitvoering is, zullen we op korte termijn zorgen voor een bijkomend pakket dat de lasten op arbeid moet verlagen. Om die shift mogelijk te maken kijkt de OESO, net zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), naar minder groeiverstorende belastingen, met name die op vervuiling en consumptie, naast het in overweging nemen van extra belastingen op kapitaal. We nemen akte van die aanbevelingen en zetten de voorbereiding van de tweede tax shift voort." (Belga/BO)