Wat de gevolgen van dat arrest zijn, is voorlopig nog onduidelijk. In het arrest verwijst de Raad naar de parkeerdruk op de buurt, een kwestie die al langer werd aangekaart door de Antwerpse PVDA.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) legt, volgens de Raad van State, aan de uitbaters van het Sportpaleis "de verplichting op om bij elk evenement de parkeerbehoefte op te vangen op 'terreinen die gedurende het hele evenement uitsluitend ter beschikking staan van de exploitant'". Aan die verplichting wordt "niet op afdoende wijze" nagekomen, aldus de Raad.

Het Sportpaleis moet nu een nieuwe milieuvergunning aanvragen bij de Vlaamse milieuminister Joke Schauvliege (CD&V), meldt de Gazet van Antwerpen.

"We zijn verrast door deze procedure. De auditeur had nochtans een positief advies gegeven", zegt Jan Van Esbroeck van het Sportpaleis in een reactie aan de krant. Volgens Van Esbroeck verandert er op dit moment overigens niets. "Zowel het Sportpaleis als de Lotto Arena blijft gewoon open met de milieuvergunning van de deputatie", luidt het.

De geplande events in het Sportpaleis komen niet in het gedrang.

Wat de gevolgen van dat arrest zijn, is voorlopig nog onduidelijk. In het arrest verwijst de Raad naar de parkeerdruk op de buurt, een kwestie die al langer werd aangekaart door de Antwerpse PVDA.Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) legt, volgens de Raad van State, aan de uitbaters van het Sportpaleis "de verplichting op om bij elk evenement de parkeerbehoefte op te vangen op 'terreinen die gedurende het hele evenement uitsluitend ter beschikking staan van de exploitant'". Aan die verplichting wordt "niet op afdoende wijze" nagekomen, aldus de Raad.Het Sportpaleis moet nu een nieuwe milieuvergunning aanvragen bij de Vlaamse milieuminister Joke Schauvliege (CD&V), meldt de Gazet van Antwerpen. "We zijn verrast door deze procedure. De auditeur had nochtans een positief advies gegeven", zegt Jan Van Esbroeck van het Sportpaleis in een reactie aan de krant. Volgens Van Esbroeck verandert er op dit moment overigens niets. "Zowel het Sportpaleis als de Lotto Arena blijft gewoon open met de milieuvergunning van de deputatie", luidt het.De geplande events in het Sportpaleis komen niet in het gedrang.