De Raad van State vraagt zich onder meer af waarom aandelen op naam niet onder de belasting vallen. 'Als het erom gaat de gegoede burger te belasten, lijkt een uitsluiting zonder meer van effecten op naam allesbehalve evident', schrijft de Raad van State. Bovendien kan er sprake zijn van discriminatie. 'De vraag rijst of een deugdelijke verantwoording voorhanden is', luidt het advies.

Dat alleen natuurlijke personen onder de belasting vallen en geen vennootschappen, vindt de Raad van State ook een probleem. 'Alle rechtspersonen zonder onderscheid van de taks uitsluiten, lijkt onevenredig in het licht van het doel van de maatregel en bijgevolg niet in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel.' Een gelijkaardige opmerking maakt de Raad omdat de taks alleen geldt voor beursgenoteerde aandelen en niet voor aandelen die niet op de beurs noteren.

Lees ook: Tien vragen over de taks op effectenrekeningen

De Raad van State vraagt zich onder meer af waarom aandelen op naam niet onder de belasting vallen. 'Als het erom gaat de gegoede burger te belasten, lijkt een uitsluiting zonder meer van effecten op naam allesbehalve evident', schrijft de Raad van State. Bovendien kan er sprake zijn van discriminatie. 'De vraag rijst of een deugdelijke verantwoording voorhanden is', luidt het advies. Dat alleen natuurlijke personen onder de belasting vallen en geen vennootschappen, vindt de Raad van State ook een probleem. 'Alle rechtspersonen zonder onderscheid van de taks uitsluiten, lijkt onevenredig in het licht van het doel van de maatregel en bijgevolg niet in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel.' Een gelijkaardige opmerking maakt de Raad omdat de taks alleen geldt voor beursgenoteerde aandelen en niet voor aandelen die niet op de beurs noteren.Lees ook: Tien vragen over de taks op effectenrekeningen