De Federale Raad komt op eigen initiatief met een advies aan de volgende federale regering. Ze wil dat het milieu meer in rekening wordt genomen in de belastingen op energie. 'De nieuwe regering zou zich moeten laten inspireren door de werkzaamheden van de federale klimaatadministratie over koolstoftarifering en verder werken op dit traject.' De Raad erkent dat de energietransitie aanzienlijke investeringen zal vergen, die moeten worden verdeeld. 'De inspanningen moeten betaalbaar zijn voor alle huishoudens, vooral voor de kwetsbare groepen, voor de kmo's en voor de ondernemingen.'

In diezelfde geest moet er iets veranderen aan de prijs van vliegtickets. 'In de internationale onderhandelingen vindt de Raad het belangrijk om te ijveren voor de invoering van een koolstofprijs in de scheepvaart en luchtvaart. De btw en de belastingen op de tickets zouden moeten worden opgenomen in deze denkoefening.'

Daarnaast adviseert de Raad om het systeem van de bedrijfswagens te herzien, zoals wordt aanbevolen door de Europese Commissie. Die noemde de fiscale voordelen voor bedrijfswagens vorig jaar 'pervers'. Samen met het gebrek aan goede infrastructuur maken ze volgens de Commissie het fileprobleem almaar groter.

De herziening moet volgens de FRDO gebeuren door een mobiliteitsbudget in te voeren, zoals voorgesteld door de sociale partners. Dat mobiliteitsbudget is een tussenstap naar duurzame mobiliteit en moet leiden tot een 'modal shift'. Het treinvervoer moet volgens de FRDO de rol van structurerende verkeersas voor de mobiliteit spelen.

Het adviesorgaan vraagt de volgende regering om bij het begin van de legislatuur al volledige duidelijkheid te geven over het federale luik om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. 'De Raad verwacht meer politieke wil van de verschillende betrokken regeringen in dit land en hoopt dat de nieuwe federale regering in dat verband een dynamische rol zal spelen vanuit een visie op een coöperatief federalisme.'

De Federale Raad komt op eigen initiatief met een advies aan de volgende federale regering. Ze wil dat het milieu meer in rekening wordt genomen in de belastingen op energie. 'De nieuwe regering zou zich moeten laten inspireren door de werkzaamheden van de federale klimaatadministratie over koolstoftarifering en verder werken op dit traject.' De Raad erkent dat de energietransitie aanzienlijke investeringen zal vergen, die moeten worden verdeeld. 'De inspanningen moeten betaalbaar zijn voor alle huishoudens, vooral voor de kwetsbare groepen, voor de kmo's en voor de ondernemingen.'In diezelfde geest moet er iets veranderen aan de prijs van vliegtickets. 'In de internationale onderhandelingen vindt de Raad het belangrijk om te ijveren voor de invoering van een koolstofprijs in de scheepvaart en luchtvaart. De btw en de belastingen op de tickets zouden moeten worden opgenomen in deze denkoefening.'Daarnaast adviseert de Raad om het systeem van de bedrijfswagens te herzien, zoals wordt aanbevolen door de Europese Commissie. Die noemde de fiscale voordelen voor bedrijfswagens vorig jaar 'pervers'. Samen met het gebrek aan goede infrastructuur maken ze volgens de Commissie het fileprobleem almaar groter.De herziening moet volgens de FRDO gebeuren door een mobiliteitsbudget in te voeren, zoals voorgesteld door de sociale partners. Dat mobiliteitsbudget is een tussenstap naar duurzame mobiliteit en moet leiden tot een 'modal shift'. Het treinvervoer moet volgens de FRDO de rol van structurerende verkeersas voor de mobiliteit spelen.Het adviesorgaan vraagt de volgende regering om bij het begin van de legislatuur al volledige duidelijkheid te geven over het federale luik om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. 'De Raad verwacht meer politieke wil van de verschillende betrokken regeringen in dit land en hoopt dat de nieuwe federale regering in dat verband een dynamische rol zal spelen vanuit een visie op een coöperatief federalisme.'