Het wetsvoorstel is goedgekeurd met 71 stemmen voor (CD&V, sp.a, groenen, PS en cdH), 54 tegen (N-VA, Vlaams Belang, Open VLD, LDD en Louis Laurent) en 16 onthoudingen (MR).

Controversieel dossier

Het controversiële dossier kwam eerder op het jaar al eens ter sprake in de plenaire vergadering. Tot een stemming kwam het echter niet. De tegenstanders wilden dat eerst de Raad van State om een advies werd gevraagd. Dat advies was erg scherp voor het voorstel, waardoor het terug in de bevoegde commissie belandde. Daar werkten de voorstanders van de quota enkele amendementen uit waarmee ze aan de kritiek van de Raad van State hoopten tegemoet te komen.

De belangrijkste aanpassing is dat de sanctie van nietigheid van beslissingen van ongeldig samengestelde raden van bestuur vervalt. In de plaats komt er opschorting van alle voordelen, financiële en niet-financiële, van de bestuurders verbonden aan hun mandaat. Wanneer de raad opnieuw geldig is samengesteld, worden de voordelen opnieuw toegekend.

De wet wordt pas na 12 jaar geëvalueerd. De quotaregel geldt voor kleinere beursgenoteerde bedrijven immers pas vanaf het achtste boekjaar.

Bij de stemming onthield Gwendolyn Rutten (Open VLD) zich. Zij stelde dat het middel misschien niet ideaal is, maar dat het streven naar gelijkheid een liberaal ideaal is. Haar partij stemde echter tegen. Ook de MR'ers François-Xavier de Donnea en Denis Ducarme stemden tegen.

Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen

Vera Claes, voorzitster van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen reageert alvast verheugd op het goedgekeurde wetsvoorstel. "Een nieuwe stap in de richting van de betere vertegenwoordiging van vrouwen op alle maatschappelijke niveaus." Claes vergelijkt de maatregel met de quotawetgeving voor evenwicht op de verkiezingslijsten. "Die werd indertijd ook met de nodige scepsis onthaald, maar heeft intussen dubbel en dik haar nut bewezen", aldus Claes. De vrouw hoopt dat de N-VA "nog tot inzicht komt" wat de evocatie in de Senaat betreft. De partij heeft aangekondigd dat ze zal proberen het wetsvoorstel nog te evoceren in een laatste poging om de voorstanders van het wetsvoorstel op andere gedachten te brengen.

Vakbond ACV

Ook de vakbond ACV reageert tevreden op de goedkeuring in de Kamer van quota voor vrouwen in raden van bestuur van overheidsbedrijven en beursgenoteerde ondernemingen. De vakbond vindt het pijnlijk dat het zo moet, maar stelt dat via zelfregulering te weinig resultaat wordt geboekt. ACV hoopt dat de beslissing nu niet op de lange baan wordt geschoven door ze door te verwijzen naar de Senaat.

Voor het ACV is het opleggen van quota slechts één manier om meer vrouwen in raden van bestuur te krijgen. Vrouwen moeten vooral de kans krijgen door te groeien. Een belangrijk element hierbij, aldus de vakbond, is een goed uitgebouwd systeem van ouderschapsverlof. ACV vindt ook dat op elk niveau binnen een bedrijf rekening moet worden gehouden met de combinatie arbeid-gezin. (Belga)

Het wetsvoorstel is goedgekeurd met 71 stemmen voor (CD&V, sp.a, groenen, PS en cdH), 54 tegen (N-VA, Vlaams Belang, Open VLD, LDD en Louis Laurent) en 16 onthoudingen (MR). Controversieel dossier Het controversiële dossier kwam eerder op het jaar al eens ter sprake in de plenaire vergadering. Tot een stemming kwam het echter niet. De tegenstanders wilden dat eerst de Raad van State om een advies werd gevraagd. Dat advies was erg scherp voor het voorstel, waardoor het terug in de bevoegde commissie belandde. Daar werkten de voorstanders van de quota enkele amendementen uit waarmee ze aan de kritiek van de Raad van State hoopten tegemoet te komen. De belangrijkste aanpassing is dat de sanctie van nietigheid van beslissingen van ongeldig samengestelde raden van bestuur vervalt. In de plaats komt er opschorting van alle voordelen, financiële en niet-financiële, van de bestuurders verbonden aan hun mandaat. Wanneer de raad opnieuw geldig is samengesteld, worden de voordelen opnieuw toegekend. De wet wordt pas na 12 jaar geëvalueerd. De quotaregel geldt voor kleinere beursgenoteerde bedrijven immers pas vanaf het achtste boekjaar. Bij de stemming onthield Gwendolyn Rutten (Open VLD) zich. Zij stelde dat het middel misschien niet ideaal is, maar dat het streven naar gelijkheid een liberaal ideaal is. Haar partij stemde echter tegen. Ook de MR'ers François-Xavier de Donnea en Denis Ducarme stemden tegen. Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen Vera Claes, voorzitster van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen reageert alvast verheugd op het goedgekeurde wetsvoorstel. "Een nieuwe stap in de richting van de betere vertegenwoordiging van vrouwen op alle maatschappelijke niveaus." Claes vergelijkt de maatregel met de quotawetgeving voor evenwicht op de verkiezingslijsten. "Die werd indertijd ook met de nodige scepsis onthaald, maar heeft intussen dubbel en dik haar nut bewezen", aldus Claes. De vrouw hoopt dat de N-VA "nog tot inzicht komt" wat de evocatie in de Senaat betreft. De partij heeft aangekondigd dat ze zal proberen het wetsvoorstel nog te evoceren in een laatste poging om de voorstanders van het wetsvoorstel op andere gedachten te brengen. Vakbond ACV Ook de vakbond ACV reageert tevreden op de goedkeuring in de Kamer van quota voor vrouwen in raden van bestuur van overheidsbedrijven en beursgenoteerde ondernemingen. De vakbond vindt het pijnlijk dat het zo moet, maar stelt dat via zelfregulering te weinig resultaat wordt geboekt. ACV hoopt dat de beslissing nu niet op de lange baan wordt geschoven door ze door te verwijzen naar de Senaat. Voor het ACV is het opleggen van quota slechts één manier om meer vrouwen in raden van bestuur te krijgen. Vrouwen moeten vooral de kans krijgen door te groeien. Een belangrijk element hierbij, aldus de vakbond, is een goed uitgebouwd systeem van ouderschapsverlof. ACV vindt ook dat op elk niveau binnen een bedrijf rekening moet worden gehouden met de combinatie arbeid-gezin. (Belga)