De regels over belangenconflicten worden door de financiële instellingen nog onvoldoende toegepast. "Dit laat nog veel te wensen over", verklaarde Jean-Paul Servais, voorzitter van de de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), dinsdag bij de voorstelling van het Jaarverslag.

De Belgische publieke toezichthouder op de financiële sector heeft een verslag opgesteld op basis van de inspecties die de FSMA in 2012 heeft verricht.

Belangenconflicten

De circa 20 inspecteurs van de FSMA hebben in 2012 gefocust op het thema belangenconflicten. Nagegaan werd of de gedragsregels werden gerespecteerd in situaties waarbij de instellingen een tegengesteld belang kunnen hebben met hun klanten.

Er werden 395 bankmedewerkers ondervraagd, 269 in agentschappen en 126 op de hoofdzetel. De gecontroleerde instellingen beheren 53,5 procent van de activa van de retailklanten in België.

MiFID

De inspecties leverden 24 'bevelen' op waarbij de instelling verplicht werd om direct maatregelen te nemen, variërend van een verbod op de verkoop van een product tot het schrappen van een politiek waarbij het commissieloon gekoppeld wordt aan de verkoop van 'het financiële product van de maand'. Een 'bevel' volgt nadat een overtreding van de zogenaamde MiFID-gedragsregels werd vastgesteld. MiFID (voluit Markets in Financial Instruments Directive) is een door Europa opgelegde richtlijn die wetten en regels over financiële producten omvat.

Aanbevelingen

Naast de 24 bevelen waren er ook 85 aanbevelingen, waarbij gewezen wordt op tekortkomingen in de interne controle. De financiële instellingen worden daarbij geacht een actieplan op te stellen, waarin omschreven wordt hoe de tekortkomingen worden weggewerkt en wie verantwoordelijk is voor het plan. Daarna volgt een evaluatie van de FSMA.

Intussen zijn de FSMA-inspecteurs al bezig met een nieuwe controleronde rond zorgplicht. Daarin wordt onderzocht of financiële instellingen hun klanten passende producten aanbieden. (Belga/BO)

De regels over belangenconflicten worden door de financiële instellingen nog onvoldoende toegepast. "Dit laat nog veel te wensen over", verklaarde Jean-Paul Servais, voorzitter van de de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), dinsdag bij de voorstelling van het Jaarverslag.De Belgische publieke toezichthouder op de financiële sector heeft een verslag opgesteld op basis van de inspecties die de FSMA in 2012 heeft verricht. BelangenconflictenDe circa 20 inspecteurs van de FSMA hebben in 2012 gefocust op het thema belangenconflicten. Nagegaan werd of de gedragsregels werden gerespecteerd in situaties waarbij de instellingen een tegengesteld belang kunnen hebben met hun klanten. Er werden 395 bankmedewerkers ondervraagd, 269 in agentschappen en 126 op de hoofdzetel. De gecontroleerde instellingen beheren 53,5 procent van de activa van de retailklanten in België. MiFIDDe inspecties leverden 24 'bevelen' op waarbij de instelling verplicht werd om direct maatregelen te nemen, variërend van een verbod op de verkoop van een product tot het schrappen van een politiek waarbij het commissieloon gekoppeld wordt aan de verkoop van 'het financiële product van de maand'. Een 'bevel' volgt nadat een overtreding van de zogenaamde MiFID-gedragsregels werd vastgesteld. MiFID (voluit Markets in Financial Instruments Directive) is een door Europa opgelegde richtlijn die wetten en regels over financiële producten omvat. AanbevelingenNaast de 24 bevelen waren er ook 85 aanbevelingen, waarbij gewezen wordt op tekortkomingen in de interne controle. De financiële instellingen worden daarbij geacht een actieplan op te stellen, waarin omschreven wordt hoe de tekortkomingen worden weggewerkt en wie verantwoordelijk is voor het plan. Daarna volgt een evaluatie van de FSMA.Intussen zijn de FSMA-inspecteurs al bezig met een nieuwe controleronde rond zorgplicht. Daarin wordt onderzocht of financiële instellingen hun klanten passende producten aanbieden. (Belga/BO)