Het aantal langdurig werkzoekenden in Vlaanderen zakte de voorbije twee jaar minder snel dan het totale aantal werkzoekenden. Nochtans werkte Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) in 2017 een financiële stimulus uit: bedrijven die een langdurig werkloze in dienst nemen, krijgen na drie maanden 1.250 euro en na een vol jaar tewerkstelling nog eens 3.000 euro.

De Vlaamse regering trok voor de maatregel 10 miljoen euro uit. Maar in 2017 werden amper 791 premies toegekend, in 2018 902, vernam Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) van Muyters. Van die 10 miljoen wordt amper 1 miljoen gebruikt.

'Nochtans werden er wel veel meer premies aangevraagd: 2.396 in 2018. Maar het grootste deel werd geweigerd, veelal omdat de werkzoekende niet in aanmerking kwam. Dit toont dat er veel meer moet worden ingezet op communicatie', aldus Bothuyne. 'Die premie is er gekomen op vraag van de sociale partners en CD&V. Wij hebben altijd gezegd dat geld bedrijven niet zou over de streep trekken, maar wel wijkwerking en opleidingen op de werkvloer', reageert Muyters.

Het aantal langdurig werkzoekenden in Vlaanderen zakte de voorbije twee jaar minder snel dan het totale aantal werkzoekenden. Nochtans werkte Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) in 2017 een financiële stimulus uit: bedrijven die een langdurig werkloze in dienst nemen, krijgen na drie maanden 1.250 euro en na een vol jaar tewerkstelling nog eens 3.000 euro. De Vlaamse regering trok voor de maatregel 10 miljoen euro uit. Maar in 2017 werden amper 791 premies toegekend, in 2018 902, vernam Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) van Muyters. Van die 10 miljoen wordt amper 1 miljoen gebruikt. 'Nochtans werden er wel veel meer premies aangevraagd: 2.396 in 2018. Maar het grootste deel werd geweigerd, veelal omdat de werkzoekende niet in aanmerking kwam. Dit toont dat er veel meer moet worden ingezet op communicatie', aldus Bothuyne. 'Die premie is er gekomen op vraag van de sociale partners en CD&V. Wij hebben altijd gezegd dat geld bedrijven niet zou over de streep trekken, maar wel wijkwerking en opleidingen op de werkvloer', reageert Muyters.