Vitor Gaspar kondigde woensdag een aantal maatregelen aan die het Portugese huishouden ten goede moeten komen. Zo zal de Portugese regering de inkomensbelasting verhogen met een belastingtoeslag van 4 procent. Het aantal belastingschijven wordt teruggebracht van acht naar vijf, aldus de minister van Financiën.

De gemiddelde aanslagvoet zal van 9,8 procent in 2012 naar 13,2 procent in 2013 stijgen. De nieuwe maatregelen worden ingeschreven in de begroting van 2013, die de regering op 15 oktober voorstelt in het parlement.

De maatregelen die woensdag werden aangekondigd, komen in de plaats van een pakket besparingen waartegen protest was gerezen. Aanvankelijk wilde de regering een verlaging van de werkgeversbijdragen doorvoeren en die compenseren door de sociale bijdragen te laten betalen door de werknemers.

Het protest bleef niet beperkt tot straatrumoer. Het hooggerechtshof beoordeelde het schrappen van de 13e en 14e maand als onwettig. Portugal ontving in het voorjaar van 2011 van de EU en het IMF een pakket noodsteun ter waarde van 78 miljard euro. Daarvoor moest het wel een besparingsplan op tafel leggen om het begrotingstekort terug te dringen. Zonder aanvullende maatregelen dreigt het Portugese begrotingstekort op te lopen tot 6,1 procent van het bbp, terwijl de geldschieters van Portugal een maximumtekort van 5 procent eisen.

De Portugese regering raamt het bijgewerkte besparingsplan op 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van 2013. De prognoses voor het werkloosheidspercentage worden verhoogd van 15 tot 16,4 procent. Gaspar houdt er rekening mee dat de Portugese economie - zoals eerder voorspeld - dit jaar met 3 procent en volgend jaar met 1 procent zal krimpen.

"Het zijn harde maatregelen die de publieke sector waarschijnlijk harder zullen treffen dan de privésector, maar ik denk niet dat de overheid ditmaal zal buigen voor het protest", aldus Antonio Costa Pinto, politicoloog aan de Universiteit van Lissabon. (Reuters/BO)

Vitor Gaspar kondigde woensdag een aantal maatregelen aan die het Portugese huishouden ten goede moeten komen. Zo zal de Portugese regering de inkomensbelasting verhogen met een belastingtoeslag van 4 procent. Het aantal belastingschijven wordt teruggebracht van acht naar vijf, aldus de minister van Financiën. De gemiddelde aanslagvoet zal van 9,8 procent in 2012 naar 13,2 procent in 2013 stijgen. De nieuwe maatregelen worden ingeschreven in de begroting van 2013, die de regering op 15 oktober voorstelt in het parlement. De maatregelen die woensdag werden aangekondigd, komen in de plaats van een pakket besparingen waartegen protest was gerezen. Aanvankelijk wilde de regering een verlaging van de werkgeversbijdragen doorvoeren en die compenseren door de sociale bijdragen te laten betalen door de werknemers. Het protest bleef niet beperkt tot straatrumoer. Het hooggerechtshof beoordeelde het schrappen van de 13e en 14e maand als onwettig. Portugal ontving in het voorjaar van 2011 van de EU en het IMF een pakket noodsteun ter waarde van 78 miljard euro. Daarvoor moest het wel een besparingsplan op tafel leggen om het begrotingstekort terug te dringen. Zonder aanvullende maatregelen dreigt het Portugese begrotingstekort op te lopen tot 6,1 procent van het bbp, terwijl de geldschieters van Portugal een maximumtekort van 5 procent eisen. De Portugese regering raamt het bijgewerkte besparingsplan op 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van 2013. De prognoses voor het werkloosheidspercentage worden verhoogd van 15 tot 16,4 procent. Gaspar houdt er rekening mee dat de Portugese economie - zoals eerder voorspeld - dit jaar met 3 procent en volgend jaar met 1 procent zal krimpen."Het zijn harde maatregelen die de publieke sector waarschijnlijk harder zullen treffen dan de privésector, maar ik denk niet dat de overheid ditmaal zal buigen voor het protest", aldus Antonio Costa Pinto, politicoloog aan de Universiteit van Lissabon. (Reuters/BO)