De Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) - verenigd in de zogenaamde trojka - geven Portugal de toestemming om de begrotingsdoelstellingen voor de komende jaren af te zwakken. Dat heeft de Portugese minister voor Financiën Vitor Gaspar dinsdag meegedeeld na een bezoek van de trojka.

Dat betekent dat de Europese geldschieters, die Portugal in mei 2011 een lening hebben toegekend van 78 miljard euro, het noodlijdende euroland toelaten het begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Aanvankelijk werd een maximumtekort van 4,5 procent opgelegd.

Die 4,5 procent moet uiteindelijk volgend jaar (2013) worden bereikt tegenover de oorspronkelijk vereiste 3 procent. In 2014 moet het tekort worden beperkt tot 2,5 procent, aldus Gaspar. De Portugese regering had eerder te kennen gegeven niet te kunnen voldoen aan de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen door te lage fiscale inkomsten.

Vorige week keurde de Portugese premier, Pedro Passos Coelho, een nieuw besparingsplan aan voor volgend jaar. Dat plan omvat een verhoogde bijdrage aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden, zowel voor de openbare als de privésector. De patronale bijdragen zouden worden verlaagd om de werkgelegenheid te stimuleren. Portugal kampt met een werkloosheidsgraad die boven de 15 procent ligt. (Belga/BO)

De Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) - verenigd in de zogenaamde trojka - geven Portugal de toestemming om de begrotingsdoelstellingen voor de komende jaren af te zwakken. Dat heeft de Portugese minister voor Financiën Vitor Gaspar dinsdag meegedeeld na een bezoek van de trojka.Dat betekent dat de Europese geldschieters, die Portugal in mei 2011 een lening hebben toegekend van 78 miljard euro, het noodlijdende euroland toelaten het begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Aanvankelijk werd een maximumtekort van 4,5 procent opgelegd.Die 4,5 procent moet uiteindelijk volgend jaar (2013) worden bereikt tegenover de oorspronkelijk vereiste 3 procent. In 2014 moet het tekort worden beperkt tot 2,5 procent, aldus Gaspar. De Portugese regering had eerder te kennen gegeven niet te kunnen voldoen aan de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen door te lage fiscale inkomsten.Vorige week keurde de Portugese premier, Pedro Passos Coelho, een nieuw besparingsplan aan voor volgend jaar. Dat plan omvat een verhoogde bijdrage aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden, zowel voor de openbare als de privésector. De patronale bijdragen zouden worden verlaagd om de werkgelegenheid te stimuleren. Portugal kampt met een werkloosheidsgraad die boven de 15 procent ligt. (Belga/BO)